Programarbeid i Nordre Follo KrF

Norges enkleste valgomat: Jeg ble enig med KrF

Nordre Follo KrF er godt i gang med partiprogrammet, men ønsker gjerne innspill fra både medlemmer og andre i kommunen vår.

Programmet skal vedtas på årsmøtet til Nordre Follo KrF som avholdes i midten av februar, men programutkastet forventes å være klart i midten av desember.

Programkomiteen består av følgende personer:
Anne-Gunn Steen Røse (leder)
Kurt Soltveit
Per Eivind Jensen
Ivar A. Swensen
Espen Øvergaard
Sindre Frøyshov
Ørjan Apelan

Dersom du har innspill i programprosessen, er du hjertelig velkommen til å sende innspill til lederen i programkomiteen på følgende mailadresse:
ag-rose(a)online.no