Program for Oslo KrF 2023-2027

Dette programmet viser at Oslo trenger KrF!

Oslo KrFs førstekandidat: Øyvind Håbrekke

Jeg er stolt av å gå til valg på dette programmet fordi det viser en ny kurs som Oslo trenger. Her bygger vi byen gjennom sterkere familier, frivillighet, idrett, kulturliv og trossamfunn.

Øyvind Håbrekke, førstekandidat Oslo KrF

Målet for Oslo KrFs bystyreprogram for 2023-2027 er å gjøre Oslo til en god by å bo i, både for nåværende generasjoner og for kommende. Vi vil at Oslo skal være en inkluderende, livssynsåpen og miljøvennlig by.

Programmet kan lastes ned her:

Oslo KrF vil:

  • Utrede muligheten for en kommunal barnetrygd
  • Styrke eldreomsorgen og øke kunnskapen om palliasjon og lindrende behandling
  • Tilby demenskor i alle bydeler
  • Gjøre Oslo til en mer attraktiv studentby
  • Oslo skal være en foregangsby for klimakutt og bærekraft
  • Utarbeide en gåstrategi hvor gående prioriteres i byutviklingen
  • Bygge en stor og god lekeplass i alle bydeler
  • Gi alle barn og unge et fritidskort på 5000kr i året

Dette er bare et utdrag av det vi vil jobbe for den neste bystyreperioden. Hovedfokuset er at Oslo skal være en god by for alle, uansett livsfase eller livssituasjon. Alle skal føle seg inkludert og trygg i byen vår!