Oslo KrF på KrF sitt landsmøte!

Det var mange med Oslotilhørighet på landsmøte.

21. – 23. April var engasjerte KrF medlemmer fra hele landet samlet på Hamar til KrFs landsmøte. Dette var en spennende helg hvor det ble behandlet prinsipprogram, vedtatt ny politikk og det ble valgt et nytt sentralstyret. Oslo KrF er stolte over våre egne Hals Olav Syversen og Karoline Grosås Nordbø som ble valgt til 1. og 4. vara. Gratulerer!

Delegasjonen til Oslo var aktive på talerstolen, og løftet viktige perspektiver og saker. Det ble vedtatt masse god politikk som vi gleder oss til å løfte fremover.

Noe av politikken vi vedtok:

  • Tydelige rammer rundt barn og unges skjermbruk og sosiale medier
  • Fritidskort på 2500kr til alle barn mellom 6-18 år
  • Norge må ha sin egen sorgpermisjonsordning
  • Sette av en kvinnemilliard til kvinnehelse og utarbeide en nasjonal kvinnehelseplan
  • Øke den flerkulturellekompetansen i barnevernet

Alle resolusjonene som ble vedtatt kan man lese her: https://krf.no/nyheter/vedtatte-resolusjoner/

Toppkandidatene våre Ingvild, Øyvind og Mathias gleder seg til å løfte den nye politikken fremover!

Om du vil se flere bilder fra landsmøte eller følge med på hva som skjer i Oslo KrF fremover kan du følge oss på Facebook/Instagram: OsloKrF