Oslo KrF gir ikke opp Ullevål sykehus

Oslo KrF anbefaler fortsatt at Ullevål-alternativet må utredes bedre før endelig beslutning om nytt regionsykehus i Oslo. Vi har et stort område på Ullevål som er velegnet for sykehusdrift, og vi må ikke skusle bort muligheten for å bruke Ullevål dersom det er det beste alternativet.  ​Hensynet til smittevern og beredskap må vurderes nøye etter erfaringene i pandemien. 

Dersom Helse Sør-Øst fortsatt holder på sine planer for Gaustad-området der Rikshospitaltet er i dag, er det viktig at kommunens behandling av planene for Gaustad legger vekt på: 

  • Omfanget av sykehuset må tilpasses det som er mulig med en god planløsning, ikke tvinge inn et for stort bygg på begrenset plass.  
  • Det må være et byggeprosjekt som er tilpasset området. 
  • Det må ikke fremstå som en massiv mur.  
  • Veiløsninger til og fra, også reserveløsning må være innarbeidet i planen

Oslo KrF står fortsatt på at Aker sykehus må bygges for å sikre lokalsykehus-funksjoner for Groruddalen. Dette er nødvendig for å ta seg av en voksende befolkning.