Nytt styre i Gildeskål KrF

Hildur Matberg Auberg, Odd Kaspersen, Solvår Sandberg, Tor-Åge Auberg. 
Foto: Harald Birkeli. 

Gildeskål KrF avholdt årsmøte onsdag kveld og nytt styre ble valgt. 
– Det er nå en ny optimisme i laget. Det nye styret har som mål at KrF igjen skal ha plass i kommunestyret, sier nyvalgt leder Hildur Matberg Auberg. – KrF har ingen representanter i kommunestyret i Gildeskål denne perioden. Det vil Gildeskål KrF jobbe for å endre ved valget i september 2023. 
Med seg på laget har Auberg nestleder Odd Kaspersen, styremedlem Solvår Sandberg og kasserer Tor-Åge Auberg. 
– På landsbasis har KrFs medlemstall gått opp de siste månedene. Gildeskål KrF ønsker å være med på denne trenden, og vi utfordrer velgere og sympatisører til å melde seg inn i KrF, sier Auberg.