Nytt fylkesstyre valgt på årsmøtet

Nytt fylkesstyre Oslo KrF

På årsmøtet 13. februar ble nytt fylkesstyre valgt. Fylkesleder Lilly Kristin Langnes ble gjenvalgt for to nye år. Martine Havnen Tønnessen ble valgt som første nestleder. Ingar Hedberg ble valgt til andre nestleder.

Vi gratulerer alle med vervene!

Fylkesleder – Lilly Kristin Langnes
Første nestleder – Martine Havnen Tønnessen
Andre nestleder – Ingar Hedberg
Styremedlem – Heritier Mufano Rutikanga
Styremedlem – Mai Lene Fløysvik Hæåk
Styremedlem – Clement Størksen
Styremedlem – Ragnhild Aadland Høen
Styremedlem – Victor Calvert
KrF Kvinners representant – Mona Enstad
KrF Seniors representant – Robert Wright
KrFUs representant – Marcus Werner Eriksen
Bystyrerepresentant – Øvyvind Håbrekke

Første vara – Trine Lise Aasheim
Andre vara – Lars Ruben Osland
Tredje vara – Amanuel Yadate