Ny fylkesleder i Oslo

Lilly Kristin Langnes er valgt som ny fylkesleder i Oslo KrF

Ny fylkesleder Lilly Kristin Langnes

Oslo KrF var samlet på Litteraturhuset 15. mars for fylkesårsmøte, og valgte Lilly Kristin Langnes som ny fylkesleder.

Jeg er ydmyk innfor oppgaven og ser fram til å jobbe sammen med hele det flotte Oslo KrF-laget, uttaler Langnes, og legger til at hun opplever dette som en stor tillit fra fylkesårsmøtet. Videre sier Langnes at hun er motivert for å gjøre en viktig jobb sammen med resten av partiet. Vi har en stor jobb foran oss, der vi skal løfte KrF sin politikk både i Oslo og nasjonalt.

Med seg i ledertrioen har hun Mathias Slettholm som 1. nestleder og nyvalgte Martine Tønnessen som 2. nestleder. Tønnessen sier hun er glad for at årsmøtet viser henne tillit. Hun har tro på at hun kan bidra til å styrke laget i perioden frem mot neste lokalvalg. – Sammen skal vi vise at KrF er et folkeparti og tydeligere vise hva vår politikk betyr for den enkelte i samfunnet vårt.

På fylkesårsmøtet ble dessuten Robert Wright og Victor Calvert valgt inn i fylkesstyret sammen med varaene Trine Lise Aasheim, Olav Hynnekleiv og Andreas Løland.

Det nye fylkesstyret ser nå slik ut:

Leder: Lilly Kristin Langnes
1. nestleder: Mathias Slettholm
2. nestleder: Martine Tønnessen
Bente J. Groven-Syversen
Karoline Grosås Nordbø
Ragnhild Aadland Høen
Robert Wright
Victor Calvert
Mona Enstad (KrF Kvinner)
Ingvild Husby Halderaker (KrFU)
Morten Syversen (Seniorrådets representant) 

Vara
1. vara: Trine Lise Aasheim  
2. vara: Olav Hynnekleiv  
3. vara: Andreas Løland