Norge må hjelpe ukrainske flyktninger nå!

På kort tid har Europa forandret seg raskt fra å være en trygg og sikker plass til å bli en verdensdel med krigshandlinger og stor usikkerhet. Russlands brutale angrepskrig mot Ukraina rammer sivile ukrainere og millioner av mennesker er drevet på flukt. Per i dag bærer Ukrainas naboland hele byrden med å gi disse menneskene husly, mat og grunnleggende helsehjelp. Nå må flere land ta sin del av ansvaret for ukrainere på flukt – og Norge må stille seg først i køen.

Det er riktig av Norge å delta i arbeidet for gode felleseuropeiske mekanismer for fordeling av flyktninger mellom de europeiske landene, men det er helt galt å tenke at slike mekanismer må være på plass før vi vil foreta oss noe. Det ukrainske folk har ikke tid til å vente på ferdigforhandlede løsninger – de trenger vår hjelp og de trenger den nå.

Derfor krever Vestland KrF følgende:

  • Norge må umiddelbart etablere luftbro for å frakte ukrainske flyktninger til Norge på en trygg og effektiv måte.
  • Regjeringen må sikre beredskap for å ta i mot et stort antall flyktninger fra Ukraina på kort varsel
  • Regjeringen må garantere kommunene ekstraordinære tilskudd til arbeidet med bosetting og inkludering av de ukrainske flyktningene.
  • Regjeringen må sikre ekstraordinære tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner siden disse organisasjonene har en helt sentral rolle i arbeidet med å inkludere de ukrainske flyktningene i det norske samfunnet.
  • Mottak av flyktninger fra Ukraina skal ikke skje på bekostning av flyktninger fra konfliktsoner i andre deler av verden.

Vi vil ta imot våre venner fra Ukraina på en best mulig måte, med et ønske om å gi de tro på fremtiden og fortelle at de har støtte langt utenfor Ukrainas grenser.