Nominasjonsprosess i Vestland KrF

Det nærmer seg ett år til lokalvalget, og i den anledning skal vi gå i gang med en nominasjonsprosess for valglistene.

Hvert lokallag styrer egne nominasjonsprosesser i sine kommuner. Nominasjon til valglisten i fylket innstilles av nominasjonskomiteen som ble valgt under vårens fylkesårsmøte.

Den 16. Juni ble det sendt ut høring til alle lokallag i Vestland KrF for innspill om kandidater til listen. Nå skal hvert lokallag peke på aktuelle listekandidater, og utnevne en til førsteplass. Fristen for høringsinnspill settes til 25. August.

Ved spørsmål ber vi om at leder i Nominasjonskomiteen – Jarle Skeidsvoll kontaktes på jarle@skeidsvoll.no.