Nominasjonskomiteens innstilling

Nominasjonsmøtet i Oslo KrF vil snart vedta listen til lokalvalget 2023. Dette skal skje tirsdag 22. november kl. 18.30 i Centralkirken, St. Olavsgate 28.

Innstillingen fra nominasjonskomiteen er imidlertid klar. Nominasjonskomiteens leder, Martine Tønnessen sier at det har vært et luksusproblem å ha så mange gode kandidater i denne prosessen. 

Anne Martine Havnen Tønnessen
Martine Tønnessen

«Jeg er stolt av å legge frem denne listen og tror dette blir kjempebra både for KrF og byen vår».


Nedenfor er innstillingen på de 10 øverste plassene:

  1. Delt innstilling: Øyvind Håbrekke (støttet av fem i komiteen) og Robert Wright (støttet av to i komiteen)
  2. Ingvild Halderaker
  3. Mathias Slettholm
  4. Karoline Grosås Nordbø
  5. Espen Andreas Hasle
  6. Ragnhild Ådland Høen
  7. Edvard Kunzendorf
  8. Marie Knutsen
  9. Jan-Erik Fjukstad Hansen
  10. May Grimdalen


Øyvind Håbrekke uttaler: «Jeg er glad og takknemlig for tilliten ved å bli foreslått til å representere Oslo KrF som toppkandidat til bystyret. I mine 26 år som Osloborger og aktiv i nærmiljøet i Søndre Nordstrand, har jeg sett på nært hold hva denne byens barn og unge trenger. Vi må bygge trygge nærmiljøer nedenfra, med familier, frivillighet, idrett og trossamfunn. Derfor trenger Oslo et sterkt KrF. Jeg vil bidra til å gi KrF mer trykk og retning for å løfte oss til et større parti.»

Robert Wright uttaler: «En del mennesker har oppfordret meg til igjen å stille på første plass til bystyret for KrF. Jeg stiller meg til disposisjon for partiet der Oslo KrF ønsker meg, og for byen jeg hele mitt liv har vært en del av. Selv etter mer enn 50 år som medlem i Oslo KrF, 16 år i bystyret og som byråd flere ganger, brenner jeg for å utvikle byen videre. Jeg bor på Stovner, og ser daglig hva denne byen trenger. Jeg har i hele mitt yrkesaktive liv vært tett på byens puls, enten det er i lokalmiljøet, i næringslivet, eller innen organisasjonsliv og trossamfunn. Jeg har sett hvordan KrF trengs i bystyret som «byens samvittighet». Den plassen må ikke stå tom».

Ingvild Halderaker er foreslått på 2. plass. Hun uttaler: «Jeg setter stor pris på nominasjonskomiteen sin tillit, og håper nominasjonsmøte også ønsker å gi meg den samme tilliten. Oslo KrF står overfor en viktig og avgjørende valgkamp hvor vi må sørge for at KrFs politikk når frem til beboerne i Oslo. Jeg er motivert og klar for å gi alt for at Oslo KrF skal beholde og styrke sin plass i bystyret».

Mathias Slettholm er foreslått på 3. plass. Mathias sier: «En stor ære å bli foreslått på tredjeplass på bystyrelista til Oslo KrF. Oslo trenger en bedre politikk som sikrer frivillighetens plass i samfunnet. Forskjellene i Oslo fortsetter å øke, og det blir dessverre flere barn som vokser opp i fattigdom under Raymonds ledelse. Vi trenger en politisk ledelse i byen som setter barna først, og det vil jeg bidra til».