Nominasjonskomiteen foreslår Espen A. Hasle og Rode Hegstad på topp for KrF i Oslo

Nominasjonskomiteen i Oslo KrF har innstilt Espen Andreas Hasle, Rode Hegstad og Emma Løvaas Akyeampong på de tre første plassene til Oslo KrFs stortingsliste. Lista vedtas på nominasjonsmøtet 3. november. 

Espen Andreas Hasle, Rode Hegstad og Emma Løvaas Akyeampong er innstilt på de tre øverste plassene på Oslo KrFs stortingsliste.

– Nominasjonskomiteen er glad for å lansere Espen Andreas Hasle som toppkandidat for Oslo KrF til stortingsvalget. Med ham på topp har vi stor tro på at vi kan gjenvinne Oslo-mandatet for KrF, uttaler leder av nominasjonskomiteen, Yngve Slettholm. Han fortsetter:

– Hasle er en dyktig og engasjert KrF-politiker, som har gjort en viktig innsats i å løfte og samle Oslo KrF. Med Rode Hegstad og Emma Løvaas Akyeampong på de to neste plassen får vi et slagkraftig og ungdommelig lag på toppen av lista. Hasle har på kort tid samlet seg bred politisk erfaring, og har også fordelen av å ha en yrkeskarriere bak seg. Gjennom sitt virke som prest og organisasjonsleder har han møtt mange mennesker og sett hvor skoen trykker. Det er en viktig ressurs å gå inn i politikken med.

– Det er dypt urettferdig at unger faller utenfor i samfunnet og at eldre dør ensomme. Jeg vil kjempe mot fattigdom, både lokalt og globalt og for at det skal være godt å bli gammel i Norge, uttaler Espen Andreas Hasle. Jeg elsker Oslo og er sterkt motivert for å løfte KrFs politikk og Oslos behov på Stortinget.

– Gjennom arbeidet i partiet og bystyret har jeg sett hvor viktig det er hvilke temaer som løftes fram i politikk og den offentlige debatten. KrF er en unik stemme, både i ruspolitikk og tros- og livssynspolitikken, men også gjennom en god balanse av kollektiv ansvar og individuell frihet. I Oslo har jeg møtt et parti som brenner for å få slutt på urettferdighet, både i Norge og globalt. Vi ser at kloden brenner og vil gjøre det som skal til for å redde klimaet. Jeg er stolt og takknemlig for nominasjonskomiteens tillit og gleder meg til valgkamp! 

Rode Hegstad, som er foreslått på 2. plass, har et stort hjerte for barn og unge.

– Jeg har alltid hatt et stort engasjement for barn og unge, og det har bare blitt enda sterkere etter at jeg ble mamma for første gang i sommer. Jeg vil stille til valg for alle barnefamiliene i Oslo, slik at byen vår kan bli et enda bedre sted å vokse opp for alle! – Jeg er veldig glad for at nominasjonskomiteen foreslår meg på andreplass på stortingslista, og håper på nominasjonsmøtets tillit. 

– Jeg har sett hvor viktig det er å ha KrF i regjering, både for den unge frivilligheten, men også for alle landets barnefamilier. Det betyr noe å ha et regjeringsparti som setter barna først. KrF har fått til store gjennomslag som historiske løft i både barnetrygd og engangsstønad. Samtidig er det flere viktige løft som gjenstår. Jeg vil jobbe for at alle de fedrene som mister verdifull tid hjemme med barna sine fordi mor ikke er i arbeid skal få rett på foreldrepenger. Som nybakt mamma mener jeg også at vi må å fokusere mer på mors helse etter fødsel. Her trenger vi bedre oppfølging for å sikre at alle får den hjelpen de har behov for. Det er en viktig investering i barns oppvekst. 

Emma Løvaas Akyeampong er foreslått på 3. plass. Hun er spesielt opptatt av flyktningpolitikk, sårbare mennesker og internasjonal rettferdighet .

– Gjennom mitt engasjement i KrFU og KrF har jeg fått være med å jobbe for en mer medmenneskelig flyktningpolitikk. KrF er også det partiet som alltid kjemper for mer til verdens fattigste. Jeg mener Norge må ta imot de mest sårbare flyktningene, slik som barn, mennesker med sykdom, mennesker med funksjonsnedsettelser og mennesker som blir forfulgt for sin tro, legning, politiske meninger eller etnisitet. Dette kjemper KrF for og derfor vil jeg kjempe for KrF. Jeg syns det er utrolig gøy, og er takknemlig for å ha blitt innstilt på 3. plass i Oslo. Jeg er klar for å gjøre en innsats for KrF! 

Emma har også mye kunnskap og erfaring fra arbeidet i KrFs utvalg for klima og miljø, som hun har ledet det siste året. – Naturødeleggelser og klimaendringer truer menneskeliv både ved at mennesker drives ut i sult og fattigdom og fordi det skaper konflikter og krig. Vi er nødt til å ta vare på naturen og de ressursene vi har. Vi har ikke råd til å miste dem. Derfor mener jeg at fisk og sårbar natur må komme foran olje og gass. Norge må bidra både med å kutte utslipp her hjemme og i andre land. Min generasjon og neste generasjon er helt avhengig av at vi tør å tenke nytt, at vi tør å satse på fornybart og at vi bygger et samfunn med et bærekraftig og etisk forbruk. Jeg vil vite at mine klær er produsert på en måte som ivaretar mennesker og natur. Derfor er jeg veldig glad for at KrF har fått på plass en etikklov og for at vi fortsetter å kjempe videre for et ansvarlig forbruk.

Nominasjonskomiteens forslag til liste:

 1. Espen Andreas Hasle
 2. Rode Hegstad
 3. Emma Løvaas Akyeampong
 4. Mathias Slettholm
 5. Ingvild Husby Halderaker
 6. Lasse Heimdal
 7. Ragnhild Aadland Høen
 8. Lars Rise
 9. Karoline Grosås Nordbø
 10. Erik Lunde
 11. Caroline Hol
 12. Mikael Abdelnoor
 13. Maria Ho
 14. Magnus Killingland
 15. May Grimdalen
 16. Morten Magelssen
 17. Marte W. Goksøyr
 18. Robert Wright
 19. Martine Tønnessen
 20. Morten Syversen
 21. Mari Holm
 22. Øystein Siverten Sørvig
 23. Elise Haugland
 24. Victor Calvert
 25. Elisabeth Løland
 26. Hans Olav Syversen