Nok et smålig kutt fra byrådet

Sykehjemmene våre er allerede strukket på ressurser. Å kutte sykehjemsprestene vil svekke det totale omsorgstilbudet, og gjøre sykehjemmene våre fattigere og mindre mangfoldig.

Innlegg av Håkon Pettersen, gruppeleder KrF (Foto: Ylva Bang)

KrF er sjokkert over nok et smålig kutt fra byrådet, og denne gangen rammer det eldre i livets siste fase. I en travel sykehjemshverdag er det svært verdfullt med en tilgjengelig sykehjemsprest som har tid til beboerne, som kan synge sanger de er glade i eller bare snakke om det beboerne har på hjertet. En sykehjemsprest som kommer til faste tidspunkt hver uke – som blir en del av hverdagsrytmen på sykehjemmet – gir forutsigbarhet og trygghet for mange.

Jeg kjøper rett og slett ikke argumentene til byråden om at dette gjøres fordi byrådet nå vil tilby tjenester til alle. Der byråden sier at hun vil støtte ulike religiøse organisasjoner utenfor den norske kirke, flytter hun i realiteten pengene som er blitt brukt på sykehjemsprester over til legetjenesten som ikke fyller samme behov.

Dette henger ikke på greip, særlig når vi vet at byrådets forslag til budsjett var et målrettet angrep på alt som kunne krype og gå av kristne og diakonale organisasjoner i denne byen. Slik utarmer byrådet ikke bare tilbudet gjennom Den Norske Kirke, men også andre religiøse organisasjoner.  Det er også verdt å huske på at statistikken viser at blant de over 80 år er andelene som er medlemmer i Den norske kirke betydelig høyere enn for befolkningen ellers.

Vi vet at en tilgjengelig prestetjeneste er en viktig del av omsorgstilbudet til våre eldre, det er derfor veldig spesielt og svært skuffende at byrådet kutter akkurat her. Prestene forteller om stor etterspørsel fra beboerne og godt samarbeid med sykehjemmene. Det virker som om byråd Ruth Grung totalt undervurderer verdien av åndelig og eksistensiell omsorg. 

Åndelig og eksistensiell omsorg er en helt grunnleggende del av en helhetlig eldreomsorg. Det er også noe bystyret har vedtatt, og som er forankret i planen «Omsorg med kunnskap». 

Nå virker det som om byrådet prøver seg på et kamuflert kutt i tjenestene som ikke kommer frem i budsjettet, stikk i strid med bystyrets vilje. KrF mener den åndelige og eksistensielle omsorgen er en viktig del av eldreomsorgen hvor kompetanse må bygges og tilbudet må utvides og gjøres mer mangfoldig, ikke utarmes.

KrF tror på en livssynsåpen by. En by hvor livssyn og trosutøvelse blir møtt med respekt og anerkjennelse. For noen handler dette om troen på Gud, for andre handler det om å søke håp og styrke. En god eldreomsorg skal romme dette mangfoldet. Likebehandling og mangfold sikres ikke ved å kutte ut sykehjemsprestene, men ved å styrke og videreutvikle den åndelige og eksistensielle omsorgen. Det er viktig for alle, både troende og ikke troende.