– Nå snur vi norsk oljepolitikk i riktig retning

Regjeringen la denne uka frem et forslag som bidrar til at skattesystemet blir nøytralt, slik at staten ikke lenger risikerer at det bygges ut ulønnsomme prosjekter. Dette er et steg i riktig retning.

Emma Løvaas Akyeampong, Espen Andreas Hasle og Rode Hegstad
Oslo KrFs toppkandidater i høstens stortingsvalg. F.v.: 3. kandidat, Emma Løvaas akyeampong; 1. kandidat, Espen Andreas Hasle; 2. kandidat Rode Hegstad. Foto: Hans Jakob Heimvoll

Denne våren sa KrFs landsmøte nei til å lete etter olje og gass i nye områder og KrF vil legge Parisavtalen til grunn for all nåværende og fremtidig olje- og gassvirksomhet. Vi vedtok også at petroleumsskattereglene måtte endres ut fra hensynet til klima og klimarisiko, og at skattereglene ikke skal stimulere til investeringer i prosjekter som ikke er lønnsomme.

Nå har regjeringen lagt frem et forslag som bidrar til at skattesystemet blir nøytralt, slik at staten ikke lenger risikerer at det bygges ut ulønnsomme prosjekter. Dette er et steg i riktig retning! 

Fremover står kampen for et skatte- og avgiftssystem som i enda større grad tar hensyn til miljø og klima. Skal vi få til det, trenger vi faktisk partier i regjering som er villige til å sette seg ved forhandlingsbordet og kjempe for dette! KrF er ikke et veldig stort parti, men vi har jammen fått til mange gode gjennomslag på klima. Den eneste måten å få til mer av dette på, er med din stemme på laget slik at vi har enda flere stortingsrepresentanter og folk i regjering som kan ta kampen!