Møte om antisemittisme på Oslo Rådhus 19. mars

Bilde av Oslo Rådhus
Bilde av Theo Eilertsen Photography on Unsplash

Antall anmeldelser av antisemittisme har doblet seg siden i fjor. Dette må tas på alvor, og er bekymringsverdig. KrFs gruppeleder Øyvind Håbrekke har stilt spørsmål til byrådet om hva de gjør for å bekjempe antisemittisme og skape mer trygghet for den jødiske minioriteten i Oslo.

Øyvind Håbrekke vil lede en panelsamtale med representanter fra de jødiske miljøene i byen, med anledning til spørsmål og kommentarer fra salen.