Mer til helse, familie, unge og arbeidsplasser

– Altfor mange unge synes livet er tungt nå. Derfor har vi nå sørget for mer penger som skal hjelpe unge som sliter med sin psykiske helse, sier Tore Storehaug, KrFs finanspolitiske talsperson.

KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug intervjues av Dagbladet i Stortingets vandrehall
KrFs finanspolitiske talsperson, Tore Storehaug intervjues av Dagbladet i Stortingets vandrehall

Tiltak for heles, familie og arbeidsplasser

Regjeringens nye tiltakspakke for helse, familie og arbeidsplasser fikk forrige uke flertall i Stortinget. Det er finanspolitisk talsperson for KrF, Tore Storehaug, glad for.

– Pandemien skaper dessverre fortsatt både utrygghet og usikkerhet. Mange er redde for å bli syke, det er krevende tider for familiene, og det er fortsatt mange som er arbeidsledige eller redde for å miste jobben. Derfor er KrF fornøyde med å ha fått flertall for en styrket krisepakke som skal bidra til å gjøre folks hverdag lettere, sier han, og utdyper:

– For KrF har det viktigste vært midlertidige tiltak tilpasset situasjonen vi står i. Disse er viktige for å sikre folks helse, skape trygghet for familiene og bevare arbeidsplasser.

Mer penger til unges psykisk helse

I tillegg til dette, ligger det og inne flere nye tiltak relatert til psykisk helse.

– Det var viktig for oss å få på plass økte bevilgninger til barn og unges psykiske helse, for pandemien har pågått lenge nå. Barn og unge har betalt en høy pris under koronapandemien, derfor styrker vi apparatet rundt de som har det ekstra vanskelig, sier Tore Storehaug, medlem av finanskomiteen og KrFs finanspolitiske talsperson

Her kan du lese mer om at KrF i regjering prioriterer barn og unges psykiske helse.

Barn og unge skal prioriteres først

I den nye tiltakspakken foreslås det 100 millioner kroner ekstra til barne- og ungdomspsykiatrien, 100 millioner kroner ekstra til kommunale lavterskeltilbud til personer med rus- og psykiske helseproblemer under pandemien, og det settes av 1 million til Mental Helse Ungdom sin chattetjeneste. Denne tjenesten sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden faktisk får det. Det gis også støtte til regjeringens forslag om 1,5 million kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.

Nye forslag – Psykisk helse

  • 100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.
  • 100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.
  • 1 million til mental helse ungdom sin chattetjeneste, som sikrer at ungdom som har behov for å prate med noen i denne tunge tiden, faktisk får det. Dette i tillegg til regjeringens opprinnelige forslag om 1,5 mill. kroner til Mental Helse for opprettelse og drift av en nasjonal studenttelefon.