Regjeringen prioriterer barn og unges psykiske helse

Altfor mange barn og unge har det siste året mistet mulighetene til å se vennene sine, til å gå på fritidsaktiviteter, og å kunne møtes på skolen. Vi vil aldri kunne kompensere for at de mister hverdagen sin, og vi vet at mange har det tøft nå. Men tiltakene som regjeringen har iverksatt vil sørge for at færre vil komme til telefonsvareren når de trenger hjelp, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Gråtende dame i regnet med innfelt bilde av Kjell Ingolf Ropstad
– Vi er i en alvorlig og vanskelig situasjon, og jeg er bekymret for barn og unge, sier partileder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Flere sliter
Langt flere enn før ringer nå inn til hjelpetelefoner fordi de sliter med sin psykiske helse. Mental Helses Hjelpetelefon melder om at de får langt flere telefoner enn de klarer å svare, og de som tar kontakt er stadig yngre. Det er og langt flere som sliter med selvmordstanker og selvmordshandlinger som ringer inn.

– Det er dessverre umulig å unngå at denne pandemien rammer barn og unge, selv om jeg skulle ønske det var mulig å skjerme dem fra det. Vi er i en alvorlig og vanskelig situasjon, og jeg er bekymret for barn og unge, sier Ropstad.

Regjeringen bevilger store penger til sårbare

– For regjeringen har det vært viktig å gjøre en innsats for barn og unge som sliter nå.  Derfor sørget vi for å videreføre det økte tilskuddet på 8 millioner kroner til Alarmtelefon for barn og unge. Dette er viktig for å kunne opprettholde en døgnåpen telefon og chatløsing. Det er ett av flere tiltak regjeringen nå gjør for å hjelpe barn og unge, fortsetter Ropstad.

Regjeringen har siden nedstemningen i mars vært bekymret for konsekvensene dette får for sårbare grupper, og fulgt dette tett. Derfor ble det lagt frem egne tiltakspakker til sårbare grupper på godt over en milliard. Statsbudsjettet for 2021 er det samlet tiltak til sårbare grupper på nærmere 160 millioner kroner.

– Disse investeringene er viktig for å bevare andre helsetjenester til sitt formål. For eksempel har det vært viktig for regjeringen at helsesykepleiere ikke skal brukes i vaksinasjonsarbeid men fortsette med sine oppgaver. Ungdommers utfordringer blir ikke mindre under en pandemi, sier Ropstad.

– I en hverdag som er helt snudd på hodet, er det svært viktig at barn og unge har et så normalt liv som mulig. Vi håper tiltakene vi nå gjør sørger for flere trygge voksne som det går an å henvende seg til også fysisk, fortsetter han.

Mer penger til opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

I budsjettet for i år er det også lagt til 170 millioner kroner til Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse, en plan KrF har fått gjennomslag for, og 100 millioner kroner til habilitering og avlasting for personer som har nedsatt funksjonsevne.

– Disse investeringene vil ha stor betydning for å sikre barn og unge en god psykisk helse og hjelpe mennesker som opplever at livet er ekstra krevende under pandemien, sier Ropstad.

– Vi må strekke oss langt for at barn og unge skal få en mest mulig normal hverdag med barnehage- og skoletilbud, og tilgjengelige helsesykepleiere under koronapandemien som kan ivareta deres fysiske og psykiske helse, læring, sosiale relasjoner og trivsel.

Hjelp til de som synes skolen er vanskelig nå

KrF sikret i budsjettet for 2021 en videreføring av enkelte tiltak i tiltakspakken som ble innført midlertidig.  Det innebærer 160 mill. kroner til tilskuddsordningen til skoleeiere som skal bidra til at elever som trenger det, skal kunne ta igjen tapt progresjon.

– Vi intensiverer tiltakene til barn og unge som har mistet verdifull undervisning på grunn av pandemien og restriksjoner. Dette vil bety mye for de barn- og unge som trenger ekstra oppfølging, avslutter Ropstad.