Lekkasje fra statsbudsjettet: – Nå kommer fritidskortet til Nordre Follo!

Kjell Ingolf Ropstad med førstekandidat i Akershus, Ida Lindtveit Røse, besøkte Kolbotn IL.

Under et besøk hos Kolbotn IL kunne partileder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, avsløre at alle barn og unge i Nordre Follo vil få fritidskort fra høsten neste år. Kommunen blir en del av ordningen der alle barn og unge fra 6 – 18 år får dekket fritidsaktivitet opp til 2000 kroner i året. 

– Nå skal alle barn og unge få mulighet til å delta i fritidsaktiviteter sammen med vennene sine, uavhengig av hvor mye foreldrene tjener eller hvor mye ressurser de har til å følge opp barna, sier Ropstad.

– Flott at fritidskortet kommer til Nordre Follo

Kolbotn IL jobber aktivt sammen med kommunen for å inkludere flere barn og unge i idretten. Idrettslaget har erfart at mange barn vokser opp uten å få ta del i det fellesskapet det er å være med på en fritidsaktivitet på grunn av at familien ikke har råd. 

– Vi syns det er flott at fritidskortet kommer til Nordre Follo. I dag har vi ordninger for barn og unge i lavinntektsfamilier, basert på informasjon vi mottar fra kommunen. Fritidskortet vil favne enda bredere, og gi flere barn og unge muligheten til å delta i det fellesskapet man kan få gjennom fritidsaktiviteter, sier daglig leder i Kolbotn IL, Harald Vaadal.

– Gir mestring, glede og vennskap for livet

Med seg på besøket hos Kolbotn IL hadde Ropstad førstekandidat, og lokal KrF-profil, Ida Lindtveit Røse. Hun er opptatt av at barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter i alt for stor grad avhenger av foreldrenes lommebok. Mange foreldre har ikke råd til å sende barna sine på fotball, kor eller andre organiserte fritidsaktiviteter.

– Vi vet at økonomi er en av flere barrierer for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Selv om fritidskortet skal være for alle barn, så vil en slik ordning bety mest for de barna som vokser opp i en familie med dårlig råd.

Hun har selv vært aktiv i Kolbotn IL både som utøver og trener i rytmisk gymnastikk, og er tydelig på hvor viktig det fellesskapet har vært for henne.

 – Alle barn fortjener å kunne gå på fritidsaktivitet. Å kunne være med på fotball, korpset, teatergruppe eller speideren er viktig. Fritidsaktiviteter er en viktig inkluderingsarena. Det gir mestring, glede og vennskap for livet, sier Lindtveit. 

Bryter ned barrierer

Ordningen er ubyråkratisk og det skal være mulig for kommuner å legge på en lokal andel i tillegg til startsummen fra staten. Dette har gjort at ordningen har vært en suksess der den er rullet ut.

– Erfaringer fra prøveprosjektet viser at fritidskortet også kan bidra til å bryte ned andre barrierer til deltakelse ved at det styrker engasjementet og samarbeidet mellom kommunene og frivilligheten, sier Ropstad.

Fakta om fritidskortet: 

  • Alle barn i alderen 6 – 18 år får mulighet til å benytte 1000 kroner per halvår til å dekke deltakeravgifter til faste, organiserte fritidsaktiviteter. Barna bestemmer selv hvilken fritidsaktivitet de velger at støtten skal dekke.
  • Kommunene oppfordres til å bidra med en lokal finansieringsandel så beløpet kan bli høyere i noen kommuner. Også lokalt næringsliv kan bidra inn og støtte fritidsaktiviteter for barn og unge gjennom fritidskortet. 
  • I dag er det om lag 92.000 barn i 24 kommuner som benytter seg av fritidskortet.
  • I neste års statsbudsjett vil også barn i Nordre Follo kommune få benytte seg av fritidskortet