Kvinneforum 23. april – Bærekraftig utvikling

KrF Kvinner inviterer til Kvinnepolitisk forum lørdag 23. april på Zoom

Velkommen til digitalt kvinneformum 23. april kl 11.00-14.30 på Zoom.

Tema: Bærekraftig utvikling

11.00 – 11.05: Åpning – Mariam Rapp, leder av KrF Kvinner     
11.05 – 11.10: Grønn Hilsen fra Olaug Bollestad, partileder 
11.10 – 11.25: Hvordan stimulere til mer bærekraftig entreprenørskap, Magne Supphellen, PROF., NHH
11.25 – 11.35: Spørsmål
11.35 – 11.55: Norges og EUs strategi på sirkulærøkonomi og bla momsproblematikk – Bergen Næringsråd, rådgiver Astrid Knudsen Hårstad
11.55 – 12.05: Spørsmål
12.05 – 12.30: Hvordan redusere eget klimaavtrykk, Framtiden i våre hender, rådgiver Line Gilberg
12.30 – 12.40:  Spørsmål
12.40 – 12.55:  Grønn Gründer: FJONG, Gro Herradsvela Rørvik, forskningskoordinator
12.55 – 13.05: Spørsmål
13.05 – 13.15: KrFs Norsk Matpolitikk inkl. matkasteloven og matvareberedskap – Kjell Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant
13.15 – 13.30: Norske energikilder og hvorfor høye strømpriser, og hva med framtiden? – Kjell Ingolf Ropstad
13.30 – 13.45: Spørsmål 
13.45 – 14.00: Andre energikilder, som geotermisk elektrisitet – Anders Løberg
14.00 – 14.10: Spørsmål
14.10 – 14.20: Ingen bærekraft uten mål for Hjernehelsen – Aud Kvalbein, generalsekretær i Hjernerådet
14.20 – 14.30:  Avslutning

Påmelding til krfk@krf.no senest 19.april

Har du spørsmål – kontakt Mona Enstad, mobil 93011081