Krigens forferdelighet – Knut Vollebæk om Ukraina 1. september

Hvorfor kom krigen i Ukraina, og hva må skje i kjølvannet av den?

Knut Vollebæk

Dato: 1. september
Tid: kl. 13.00 – 15.00
Sted: Misjonssalen Oslo, Tullinsgate 4

Knut Vollebæk var KrFs utenriksminister i regjeringen Bondevik I, 1997-2000. Dette var i begynnelsen av Vladimir Putins politiske løpebane. Norge drev blant annet mye people-to-people-arbeid med Russland for å bidra til å styrke demokratiske prosesser i nabolandet vårt.  I 1999 var Knut også formann i OSSE (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Han kom da i nærkontakt med Serbias president Slobodan Milošević og de første krigshandlingene i Europa etter den andre verdenskrig. I 2007-2013 var Knut OSSEs Høykommisær for nasjonale minoriteter. I denne jobben var han blant annet opptatt av Ukrainas behandling av sine russiske minoriteter. 

På møtet i Oslo KrF Senior 1. september kl. 13 vil vi spørre Knut om hva han tenker kan være årsaker som førte fram til Russlands angrepskrig i Ukraina i februar i år. Kunne noe mer vært gjort for å ha forhindret dette? Vi vil også snakke med han om hvilke utviklingsprosesser som er viktig å få til både i Ukraina og i Russland når krigen en gang er over.

Som politiker har Knut vært opptatt av hva KrF kan bidra med av verdier både inn i utenrikspolitikken og i fredsarbeidet.