KrFs programkomité venter på dine innspill!

– Jeg håper så mange som mulig vil bidra inn i arbeidet med nytt program for KrF. Nå er tida for å skape ny politikk og ta de spennende debattene, sier Erik Lunde, som leder programarbeidet i partiet fram mot landsmøtet i april 2021. Her kan du lese mer om programarbeidet, og hvordan du kan komme med dine innspill.

FOTO: MONA HØVSET
Erik Lunde. Foto: Mona Høvset

Lunde kan avsløre at det er mål at programmet for neste stortingsperiode skal være kortere og enda tydeligere på KrFs prioriteringer.

– Programprosessen er en god anledning til å fokusere på det politiske prosjektet til KrF. Selv om vi skal ha gode debatter, tror jeg folk vil oppleve at vi er kristendemokratisk sentrumsparti som står sammen om de viktigste verdiene og prioriteringene.

– Jeg gleder meg til å lede arbeidet med å lage et nytt stortingsprogram for KrF. Vi vil legge opp til åpen prosess, der flest mulig kan bidra med innspill og delta i debatten. Jeg håper folk tenker kreativt og at vi for gode diskusjoner, sier han 

Nå er programkomiteen godt i gang med det viktige arbeidet, som skal pågå fram mot landsmøte i april 2021.

Komiteen inviterer deg til å komme med innspill. Send dine innspill til program@krf.no

Komiteen legger frem sitt førsteutkast i november 2020, så jo før vi får inn innspillene fra både lokallag, privatpersoner, organisasjoner og næringsliv, jo bedre får vi tid til å diskutere de.

KrF programkomité for stortingsprogrammet 2021-2025 består av:

 • Erik Lunde (leder), tlf: 97127730, eriklunde100@gmail.com
 • Ingelin Noresjø
 • Hans Olav Syversen
 • Rebekka Ljosland
 • Ola T. Lånke
 • Edel Marie Haukland (KrFU)
 • Oddbjørg Minos (KrF Kvinner)
 • Tore Storehaug (stortingsgruppen)

Sekretær for komiteen er Ingebjørg Klingenberg Kovacic – iko@krf.no

Prosess og fremdriftsplan for programarbeidet

Høsten 2019

 • Programkomiteen      begynner sitt arbeid (første møte i november)
 • Generell      innspillsrunde fra partiet, organisasjoner og institusjoner
 • Utvalgene      starter sitt arbeid og det legges til rette for å gi innspill til disse

Mai 2020

 • Utvalgene      leverer sine innspill til programkomiteen (overgis programkomiteen 15.      mai)

November 2020

 • Programkomiteen      legger frem sitt utkast, som sendes ut til alle instanser som har      delegasjoner til landsmøtet.
 • Landsstyret      oppnevner redaksjonskomité og vedtar endelige kriterier for kategoriene      for behandling i beslutningsfasen.

Februar 2021

 • Frist      for innsending av endringsforslag.

Mars 2021

Landsstyret behandler forslagene innkommet i høringsrunden. Forslagene, med landsstyrets innstilling, sendes landsmøtedelegatene i tråd med punktene under:

 • Alle      innkomne endringsforslag behandles av landsstyret, men bare de forslag som      har mest politisk og prinsipiell betydning behandles i utgangspunktet av      landsmøtet (disse blir da innstilt til landsmøtet av landsstyret, ikke      redaksjonskomiteen).
 • Samtlige      øvrige endringsforslag gjøres også tilgjengelig for landsmøtet, påført      landsstyrets vedtak. Disse vedtakene blir stående med mindre det blir bedt      om og besluttet oppgradering, iht egne fastsatte regler som fremmes og      behandles senere. 

April 2021

 • Landsmøtet      behandler programmet.