KrFs landsmøte 21. – 23. april 2023

Representanter fra KrF Kvinner på landsmøtet i Hamar.

KrF Kvinners delegasjon besto av 12 delegater fra vårt sentralstyre og våre fylkeslag. I tillegg var det delegater fra KrF Kvinner i mange av fylkesdelegasjonen. KrF Kvinner var meget aktive i landsmøte med tale fra KrF kvinners leder Mariam Rapp, sentral deltagelse i resolusjonskomiteen og innlegg til resolusjoner.

KrF Kvinner ser det som meget viktig at resolusjon om kvinnehelse: «Kvinnehelsemilliard nå» ble vedtatt av Landsmøtet. Resolusjonen er basert på innsendte forslag fra KrF Kvinner og KrFs partiledelse. KrF Kvinner vil stå på og kjempe for at dette skal bli en realitet. Last ned resolusjonen her:

KrF Kvinner sendte også inn en resolusjon om å «Høre stemmene til 860.000 pårørende» og en om «Kvinner og vold». Disse vil bli behandlet senere i partiets sentralstyre pga tidsnød.

Den siste resolusjonen KrF Kvinner sendte inn til landsmøtet handler om lavere moms for å stimulere sirkulærøkonomien. Denne vil KrF Kvinner komme tilbake til.