Jon Olav Økland leiar valkampen for Vestland KrF

Jon Olav Økland, valkampleiar Vestland krF

Vestland KrF utvidar teamet med Jon Olav som leiar av valkampen!

Jon Olav (30) er utdanna siviløkonom og er i dag busett i Bergen saman med kone og born. Han har dei siste åra arbeida som politisk rådgjevar i byrådet i Bergen, sist for Beate Husa fram til hausten 2022 då KrF gjekk ut av byrådet. Engasjementet for KrF starte i Balestrand KrFU i 2009, der han var ein del av lokallaget på Sygna vgs. Jon Olav har sidan hatt ulike engasjement  i KrF, både i Tromsø, Oslo, Bergen og i Vestland, og har sidan 2019 vore fyrste vara for Vestland KrF til fylkestinget.

Fylkesleiar, Morten Helland, vart stålande fornøgd med å tilsettinga og har stor tillitt til at Jon Olav kjem til å gjera ein formidabel jobb for partiet.

– Vi er utruleg heldig som har fått ein så dyktig tilsett til å leie valkampen vår. Vestland KrF står ovanfor eit historisk viktig val, og med den erfaringa Jon Olav har er vi tryggje på ein stødig leiing av partiets val i våre mange kommunar på Vestlandet, seiar Morten.

Som tilsett er Jon Olav tilgjengeleg for alle henvendelser vedrørande valet på Vestlandet.

Jon Olav Økland: tlf: (+47) 986 75 840 og mail jok@krf.no