Ikke utvid abortloven

De stadige angrepene på abortloven viser at det er behov for å enes om en politikk som også ivaretar fosterets rettsvern og menneskeverd, uttaler Oslo Kristelig Folkepartis fylkesstyre.

Vi har sett flere partier den siste tiden som har vedtatt å utvide abortgrensen. Dette mener vi er en uklok beslutning som rokker ved et grunnleggende prinsipp. I 2014 ble det gjort en presisering av lovverket slik at grensene for mulighet til abort og grensen for å redde for tidlig fødte barn ikke skal krysse hverandre. Med en teknologi som redder barn stadig tidligere svangerskapet må vi tenke nytt. SVs dramatiske vedtak som innebærer en utvidelse av grensen for selvbestemmelse til uke 22, nærmer seg grensen for når menneskeliv kan reddes.  Vi advarer mot en slik utvikling. 

Antall aborter går nedover. Ifølge Folkehelseinstituttet ble det i 2020 utført 11 081 aborter i Norge. Dette er et fall på nesten 30 % siden 2015. KrFs landsmøte vedtok et ambisiøst program for neste stortingsperiode. Vi ønsker et tverrpolitisk løft for et samfunn med færrest mulig svangerskapsavbrudd og legge til rette for et samfunn med plass til alle ved å 

  • Forebygge uønskede graviditeter, blant annet ved at ungdom mellom 16 og 24 skal sikres gratis prevensjon
  • Sikre at ingen skal oppleve at abort er det eneste alternativet. Den økonomiske tryggheten til alle gravide må sikres
  • Forsterke oppfølgingen av familier som venter og får barn med behov for ekstra oppfølging

Å utvide grensen for selvbestemt abort slik flere partier nå ønsker er feil vei å gå. Fosteret trenger et sterkere, ikke svakere rettsvern, mener fylkesstyret i Oslo KrF.