Ida Lindtveit Røse om: Kvinnehelse

På instagramprofilen til KrFs førstekandidat i Akershus, Ida Lindtveit Røse, står det at hun brenner for to ting: det ene er familiepolitikken og det andre er kvinners helse.

– Det er ganske dramatisk hvordan kvinners helse har blitt nedprioritert gjennom mange år, sier hun.

Forskes mer på menn og mannlige sykdommer

Hun peker på at det har blitt forsket mer på menn og menns helse, noe som gjør at både kvinnerelaterte plager og kvinner som sådan har blitt forsket mindre på,

– Det viktigste vi kan gjøre er å sikre at det blir forsket på kvinnesykdommer og kvinner, slik at vi får utviklet medisiner som kan hjelpe kvinner i lik grad som menn, sier hun.

Behov for bedre barselomsorg

Lindtveit Røse viser videre til at det av naturlige årsaker kun er kvinner som går igjennom svangerskap og fødsel, og at barselomsorgen må forbedres.

– Det er så mange kvinner som går gjennom et komplisert svangerskap eller fødsel, som ikke får den oppfølgingen som de trenger i ettertid, sier hun.

Oppfølgingen er for dårlig

Det er tydelig at dette opptar Ida, og hun peker på at oppfølgingen for gravide dessverre er for dårlig.

– Vi kan ikke ha det sånn at kvinner går mange år med plager som kunne vært bedre dersom de hadde fått riktig hjelp. Oppfølgingen nå er for dårlig, sier hun.

KrF har vedtatt tilbud hos fysioterapeut etter fødsel

Hun viser til at det er flere som går rundt mange år med bekkenplager uten at de er fanget opp.

– Derfor har vi i KrF vedtatt at alle som går gjennom fødsel skal få tilbud om en time hos fysioterapeut, nettopp for å sjekke fysiske plager og eventuelt kunne få oppfølging dersom man trenger det, avslutter hun.