Hjelp til den siste motbakken i koronakrisen

Etter en tøff start på 2021 har en rekke lokale bedrifter måtte stenge dørene midlertidig. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget har blitt enige om å bevilge 500 millioner til kommunene, i tillegg til de 500 millionene til kommunene med arbeidsledighet over landsgjennomsnittet. Målet er å raskt kunne gi kompensasjon til lokalt næringsliv som rammes av pandemien.

– Nå er det viktig at disse midlene, totalt 1 mrd kroner på landsbasis, raskt kommer videre til dem som er hardt rammet av pandemien, og særlig må vi se til virksomheter som har falt utenfor andre kompensasjonsordninger, sier leder i Oslo Venstres bystyregruppe Hallstein Bjercke. 

– At Oslo kommune nå får tildelt så mye som 226 millioner kroner er viktig og bra, siden så mange som driver virksomhet her har måttet stenge ned i mye lenger tid enn mange andre steder i landet, sier leder i Oslo KrFs bystyregruppe Espen Andreas Hasle.

– Støtten Stortinget gir Oslo nå er mye større enn den mange arbeidsplasser fikk fordelt ved juletider, og som vi opplevde at var til hjelp for mange. Det er like viktig nå som da å få pengene raskt ut til dem som trenger hjelpen, sier leder i Oslo Høyres bystyregruppe Anne Haabeth Rygg. 

– Det viktigste nå er å få ut disse pengene raskt til en utelivsbransje som over lang tid har vært tvunget til å holde stengt. Så håper jeg også at byrådet i Oslo kommer på banen med lokale midler snart. Forhåpentlig kan staten og kommunen i samarbeid forbedre situasjonen for utelivet slik at vi unngår konkurser og sørger for at vi har en levende by også på den andre siden av pandemien, sier Hallstein Bjercke.

– Det er mange bedrifter med frivillige, som stiftelsen Friskis og Svettis, eller attføringsbedrifter som nå sliter, fordi de har falt mellom støtteordningene til nå. Vi må prioritere å få disse, sier Espen Andreas Hasle.

– Her er det mange levedyktige virksomheter, som nå har tømt kassa og trenger hjelp opp den siste motbakken i pandemien. Jeg håper disse midlene kan være et bidrag til det. Destinasjonsselskapene gjør en viktig jobb med å få aktiviteten i gang igjen mange steder nå, og vi må også se fremover og prioritere dette, sier Anne Haabeth Rygg.

Venstre, KrF og Høyre mener disse tre formålene må prioriteres ved fordelingen av støtten i Oslo

  1. Serverings- og utelivsbransjen tildeles midler sjablongmessig– etter samme fordelingsmodell som sist. 
     
  2. Det etableres en søknadsordning for virksomheter som har falt utenfor tidligere ordninger. Eksempler her kan være virksomheter som startet opp i 2019, og derfor har for lave tall til å komme inn i støtteordningene, men som fortsatt driver og derfor må anses levedyktige, stiftelser som driver treningsvirksomhet – og ikke har fått noe støtte til å dekke leie av lokaler så langt, eller attføringsbedrifter. Her kan det bli vanskelig å etablere en sjablongmessig fordeling, men en søknadsordning bør settes opp så raskt som mulig, og søknadene behandles fortløpende og raskt.
  3. Destinasjonsselskapet Visit Oslo tildeles midler for å generere aktivitet hos næringsdrivende i Oslo innen reiselivsnæringen. Deres formidling av hvilke spisesteder som faktisk holder åpent, er et eksempel på et positivt tiltak som kan skape omsetning.

Fordeling: 

• 500 mill. kroner til kommuner med arbeidsledighet over gjennomsnittet og til de kommunene som har vært omfattet av forsterkede smitteverntiltak på nivå A, B, C eller D. 

• De resterende 500 mill. kroner skal fordeles til alle landets kommuner, basert på innbyggertall med en minimumutbetaling på 250 000 kroner totalt i første runde.  

• Utbetalingene i andre runde vil ta hensyn til formålet med ordningen og utviklingen i smittesituasjonen. Det gjør at det både er mulig å dra på erfaringer fra den første fordelingen, samt se behovet for nye utbetalinger i lys av både den økonomiske situasjonen og av smitteverntiltakene som er gjennomført siden den første fordelingen.