Hensynet til «barnets beste» må styrkes – også i utlendingssaker

Barnets beste må respekteres. Det trengs ingen lovendring for at menneskeverdet til barn som har bodd hele eller størstedelen av livet sitt i landet skal respekteres. Men dessverre er det slik, sier Jan-Erik Fjukstad Hansen, leder i Oslo KrF.

Jan-Erik Fjukstad Hansen

Årsmøtet i Oslo KrF vedtok i februar en resolusjon som sier at forvaltningen og UDI må gis klarere instrukser om vektleggingen av hensynet til «barnets beste» over «innvandringsregulerende» hensyn når det oppstår konflikt mellom disse. «De siste årene har vi sett stygge eksempler på utvisningsvedtak som er uforståelige hvis hensynet til barnets beste skal ha betydning. For Oslo KrF er menneskeverdet utgangspunktet for politikken, derfor mener vi at regjeringen må ta grep for å endre forvaltningens praksis slik at det enkelte barns beste skal veie tyngre enn samfunnets innvandringsregulerende hensyn», avslutter fylkeslederen.