Helsetilbud uavhengig av adresse

I NRKs distriktssendinger denne uken har vi fått høre om hvordan Marianne Kristiansdatter Finstad, som utviklet psykiske plager på grunn av seksuelle overgrep i barndommen, kom seg tilbake til arbeidslivet etter traumebehandling på Modum bad. I dag ville hun ikke fått tilgang på dette helsetilbudet på grunn av at hun bor på Leknes. Nordland KrF mener dette er svært problematisk blant annet fordi alternativet ofte er at psykiske lidelser resulterer i utenforskap og tapt arbeidsevne. Nordland trenger også de utsatte i arbeidslivet. Mye arbeidskraft går dessverre tapt fordi pasienter ikke får et langt og godt nok behandlingsløp for å bli friskmeldt likt det Finstad fikk på Modum.

Nordland KrF mener at bostedsadresse ikke kan avgjøre om pasienter får tilgang til landets beste behandlingstilbud innen ulike spesialisthelsetjenester. Helseforetakene kan ikke prioritere sine egne slik Helse Sør-Øst gjør i denne saken, det bryter med EUs og internasjonale forpliktelser og det fører i sterkere grad til at lommeboka bestemmer hvilket tilbud for eksempel traumepasienter har tilgang på. Det er problematisk.

For Nordland KrF er det viktig med et likeverdig tilbud for pasienter over hele landet. Det skal ikke være slik at det bygges opp signaturtilbud sørpå som pasienter i nord ikke får tilgang til. Vi trenger et helsevesen der pasientens behov står i sentrum, og da kan ikke bostedsadresse være avgjørende for hvilken behandling folk får tilgang til. En viktig verdi for oss er at helsetilbudene rigges slik at det ikke er viktigst å gjøre det som «lønner seg» økonomisk i henhold til systemet, men heller at pasienter som har størst behov for behandling kan få et tilbud av god kvalitet.

Det er bekymringsfullt at pasienter med adresse i nord i dag ikke får det samme tilbudet som Marianne Finstad fikk. Nordland KrF mener at pasienter fra Nordland også skal få tilgang på spesialisthelsetjenester med gode resultater og lange behandlingsløp i andre deler av landet. Kapasiteten på slik behandling er sprengt i hele landet med lange ventelister etter lang tids nedbygging og omstilling til korte polikliniske forløp. Derfor vil Nordland KrF arbeide videre for å styrke spesielt helsetjenester knyttet til psykisk helse.

Linda Helén Haukland

Nordland KrF