Haukland på topp

Teamsmøte Nordland KrF

Nordland KrF gjennomførte lørdag 3. desember sitt nominasjonsmøte digitalt.

Nominasjonskomiteens leder, Gustav Karlsen fra Gravdal, presenterte nominasjonsmøtet for et gjennomarbeidet listeforslag, som på en god måte speiler Nordland KrFs aktive politikere.

Nåværende fylkesråd for plan og næring, Linda Helen Haukland (51), topper lista med leder for Nordland KrF, Dagfinn Arntsen (61) fra Værøy og Birgitte Konow (21) fra Nesna på andre og tredjeplass. – Vi er klare for valgkamp og gleder oss til å løfte fram Kristelig Folkepartis politikk med menneskeverdet og familien i sentrum, sier Haukland.

Førstekandidat Linda Helen Haukland ble enstemmig valgt under Nordland KrFs nominasjonsmøte lørdag. Hun har siden februar 2020 vært fylkesråd for plan og næring i Nordland fylkeskommune for partiet. Som fylkesråd har hun hatt et spesielt fokus på styrke de minste kommunene og å sikre en god utvikling i hovednæringene i fylket; kraftforedlende industri, opplevelsesbasert reiseliv og sjømatnæringen.

  • Kristelig folkepartis politikk er mer aktuell enn noensinne fordi vi bygger på de kristne verdiene. Vi går til valg på å styrke barnefamiliene og å sørge for at de eldre får en verdig alderdom. Arbeidet for ung inkludering blant de rundt syv tusen unge voksne i Nordland som i dag verken er i opplæring, utdanning eller i jobb, er også en kjernesak for oss. Å satse på denne gruppen er viktig for Kristelig folkeparti fordi vi ikke har en eneste nordlending å miste, sier Haukland.

Andrekandidat Dagfinn Arntsen har bred politisk erfaring blant annet som ordfører i Værøy kommune og som gruppeleder i Nordland fylkesting for KrF. Han løfter fram Kristelig folkeparti som en viktig stemme i den tiden vi lever i.

  • Våre unge har opplevd både terrorangrep, pandemi og krig på europeisk jord. De trenger politikere som tenker både med hodet og med hjertet slik at de beste løsningene kommer på plass. Spesielt er vi opptatt av å motvirke den barnefattigdommen vi nå er vitne til, blant annet med høyere barnetrygd og fritidskortet hvor barn og unge får tilgang til fritidstilbud som ellers koster for mye for enkelte.

Birgitte Konow ble i september gjenvalgt som sentralstyremedlem i KrFU og har markert seg som en sterk forkjemper for internasjonal rettferdighet. I oktober ble hun valgt inn i presidiet (styret) til Ungdommens nordiske råd (UNR) der Konow sitter som representant for kristendemokratisk ungdom i Norden (KDUN). Gjennom dette sitter hun også i Nordisk råds utvalg «Et bærekraftig Norden». Konow var også en tydelig stemme i kampen for Campus Nesna og har tatt til orde for en sterkere satsing knyttet til døve og hørselshemmedes rettigheter.

  • Vi må sikre rettighetene til brukere av tegnspråk og andre minoritetsspråk. KrFU og KrF vil innføre tegnspråk som valgfag i ungdoms- og videregående skoler siden alle kan lære seg tegnspråk, men ikke alle kan være med i det hørende språket, sier hun.

Nominasjonsliste 2023

1.            Linda Helen Haukland, 51, TVERLANDET

2.            Dagfinn Kristian Arntsen, 61, VÆRØY

3.            Birgitte Konow, 21, NESNA

4.            Boy-Arne Buyle, 50, NARVIK

5.            Maja Krogtoft Klevstad, 24, BØSTAD

6.            Einar Sørlid Bondevik, 52, MO I RANA

7.            Bente Haukås, 47, BODØ

8.            Rolf Hjulstad, 43, MOSJØEN

9.            Anne Linn Nygård, 46, ALSVÅG                

10.         Edel-Marie Haukland, 25, TVERLANDET

11.         Helge Hamre, 63, SØMNA

12.         Jens Bertel Kyed, 51, VALNESFJORD

13.         Terje Hermod Wiik, 69, LEKNES

14.         Jill Chanett Arntsen, 47, VÆRØY

15.          Audun Torsteinsen, 56, BODØ

16.          Tone Hammersmark Olsen, 66, SELSØYVIK

17.         Egil Hitland, 67, SORTLAND

18.         Kaja Eriksen Aardal, 31, ROGNAN

19.         Elisabeth Dreyer, 57, SALTSTRAUMEN

20.         Line Jæger Hansen, 47, ENGAVÅGEN

21.         Karl Levi Klevstad, 27, NARVIK

22.         Monica Kleffelgård Hartviksen, 47, GRAVDAL

23.         Erwin Karsten Langejan, 53, BODØ

24.          Torbjørg Nordås, 66, LURØY

25.         Helge Haug, 70, BALLSTAD

26.         Grete Jarlesdatter Vangstad, 49, BODØ

27.         Kjell Krüger, 67, ROGNAN

28.         Anne Sofie Urke, 65, MO I RANA

29.         Britt Helene Skau-Nilsen, 56, EVENES

30.         Eivind Olav Nicolaysen, 67, MO I RANA

31.          Anne Varhaug Nordkil, 53, BODØ

32.         Gitte Hansen, 44, BODØ

33.         Marianne Kristiansdatter Finstad, 54, LEKNES

34.         Astrid Sofie Nordkil, 20, BODØ

35.         Randi Myrvang Næss, 71,  HALSA