Gjennomslag i budsjettforhandlingene

KrF-seire i budsjettforliket i bystyret! 💥

Et løft til tilbudet for de som sliter i byen vår.
Matutdeling, tilbud til rusavhengige, varmestuer osv.
Ca 13 millioner kroner til Evangeliesenteret, Frelsesarmeen, Blå Kors, Maritastiftelsen m.fl.

Løft for den brede frivilligheten.
5 millioner kr i økt hodestøtte (medlemsstøtte) til idretten.
Økt støtte til kor, korps og orkester.
20 millioner kr mer til universell utforming.
Økte bevilgninger til bydelenes tiltak for barn og unge.

Vi er også svært fornøyd med at bydelene får midler til flere sykehjemsplasser og at flere ødelagte kunstgressbaner nå skal settes i stand.

Vi ser frem til nye KrF-gjennomslag i året som kommer! 💛