Fylkesråd Haukland (KrF) stod for offisiell åpning av vannverk i Beiarn

Fylkesråd for Plan og Næring Linda Helén Haukland (KrF) åpnet vannverket ved å sage vannledning, som avbildet. Foto: Beiarpuls/Elin Johannessen

– Gratulerer med åpning av nytt vannverk, og for en innsats Beiarn kommune har gjort for innbyggerne sine! 

Det sa fylkesråd for næring, Linda Haukland, da hun stod for offisiell åpning av Tollåkilda 2 på fredag ved saging av vannledning.

Den totale prislappen på prosjektet var i overkant av 40 millioner, og Nordland fylkeskommune var medfinansierte ved å gi 5 millioner i tilskudd til prosjektet.

Beredskapen i Nordland må styrkes, og vann er en helt essensiell del av vår beredskap. 

Haukland får omvisning inne på vannverket. Foto: Beiarpuls/Elin Johannessen

Samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune for å styrke beredskapen i Nordland

For Nordland KrF er det viktig at fylkeskommunen utvikles til å bli en aktiv medspiller for kommuner og næringsliv, både som veileder, medfinansiør og kompetansebygger. 

Trygge og gode bosteder for barn og voksne forutsetter en god infrastruktur for stabil vannførsel som er tilpasset for det nordlige klimaet.

Foto: Beiarpuls/Elin Johannessen
Felles skål og smakstest av det rene vannet fra vannverket. Foto: Beiarpuls/Elin Johannessen