Fylkesårsmøte Rogaland KrF 2024

Fylkesårsmøte for Rogaland Kristelig Folkeparti starter fredag 16. februar og varer til lørdag 17. februar 2024 på Quality Airport Hotell, Sola. Fylkesårsmøtet samler rundt 120 delegater fra alle våre 22 lokallag, fra fylkestingsgruppen, fra KrFUs fylkesstyre,lokallag og KrF Kvinner. Flere av våre æresmedlemmer deltar også.

Fylkesårsmøte 2023
Avstemming ved fylkesårsmøte 2023

Fylkesårsmøtet starter fredag med fylkesleders tale etterfulgt av tale av partileder Olaug V. Bollestad.

Olaug V. Bollestad på talerstolen på fylkesårsmøte i Rogaland KrF
Partileder i KrF: Olaug Vervik Bollestad


PROGRAM FOR FYLKESÅRSMØTET:

Fredag 16. februar
kl. 16.00 Registrering og servering av rundstykker
Tid for at delegasjonene kan ha delegasjonsmøter
kl. 17.00 Velkomst og konstituering
Valg av møtedirigenter, resolusjonskomité, referenter,
protokollunderskrivere, tellekorpsleder og tellekorps.
Godkjenning av årsmøtereglement
KrF sangen” Ta vare på livet”
kl. 17.15 Fylkesleder Oddny Helen Turøy
Kl. 17.35 Partileder og stortingsrepresentant Olaug V. Bollestad
kl. 18.05 Debatt etter innledningene
kl. 18.50 -19.30
Resolusjonsbehandling
• Behandling av prosedyrer
• Resolusjonsbehandlingen starter
kl. 20.00 Festmiddag med festtale og underholdning


Lørdag 17. februar
kl. 08.45 Ord for dagen
kl. 09.00 Utfordringer i kommunepolitikken v/kommunedirektør i Sandnes Bodil Sivertsen
• Korte innlegg fra noen av våre ordførere, varaordførere
på tema som er aktuelle for deres kommuner
• Kommunepolitikk sett fra et ungdomsperspektiv – Rogaland KrFU
kl. 10.00 Kaffepause
kl. 10.30 Idémyldring
• Politikkutforming – blant annet som svar på utfordringer i
kommunesektoren
Kl. 11.15 Behandling av nominasjonsreglementet for stortingsvalget i 2025
Kl. 11.30 Valg
Fylkesledelse

Forslag til ny fylkesledelse.
Siri Bloch Lindtveit, May Synnøve Rygh og Andreas Bjorland


• Leder av KrF Kvinner
• 2 medlemmer og varamedlemmer til Valg- og nominasjonskomiteen
• Leder og nestleder av Valg- og nominasjonskomiteen
Kl. 11.45 Resolusjonsbehandling
kl. 12.00 Lunsj
kl. 13.00 Årsmelding og regnskap
• Rogaland KrF ved Steinar Høyvik, 2. nestleder i Rogaland KrF
• Rogaland KrFU ved fylkesleder i Rogaland KrFU Rakel Oline Moi
• Rogaland KrF Kvinner ved Rogaland KrF Kvinner
• Fylkestingsgruppa ved gruppeleder Anne Kristin Bruns
• Spørsmål/ kommentarer
kl. 13.30 Resolusjonsbehandling
Kl. 14.15 Visjoner for Rogaland v/fylkesordfører Ole Ueland
Hvordan vil KrF prege fylkespolitikken? v/gruppeleder for
fylkestingsgruppa Anne Kristin Bruns
kl. 14.50 Avslutning og appell ved ny fylkesleder