Forslag til ny fylkesledelse for Rogaland KrF

Valg- og nominasjonskomitéen har lagt frem innstillingen på ny fylkesledelse for Rogaland KrF til fylkesårsmøtet 16. – 17. februar 2024.

Siri Bloch Lindtveit, May Synnøve Rygh og Andreas Bjorland er foreslått som ny ledertrio i Rogaland KrF.

Ny fylkesleder

Siri Lindtveit (49) fra Klepp har brei ledererfaring blant annet som tidligere daglig leder i Sola menighet og styreleder i Søndagsskolen Norge. Siri er inne i sin tredje periode i kommunestyret i Klepp kommune hvor hun nå er gruppeleder. Til daglig er hun daglig leder og avdelingsleder for NMS Gjenbruk, en stilling hun har hatt siden 2022.

Ny 1. nestleder

May Synnøve Rygh (42) er varaordfører i Karmøy kommune. Hun er utdannet barnevernspedagog og har vært medlem av kommunestyret i Karmøy siden 2019 og vært gruppeleder og nestleder i hovedutvalg for oppvekst og kultur. Hun er valgt inn som fast medlem i KS Rogaland sitt styre for denne valgperioden.

Ny 2. nestleder

Andreas Bjorland (43) er ordfører i Hå kommune. Andreas kommer fra stilling som avdelingsleder ved Åna fengsel, er bonde og har vært medlem av kommunestyret i Hå siden 2011 der han har vært gruppeleder og utvalgsleder.

Bjørg Tysdal Moe har ledet arbeidet som leder av valg- og nominasjonskomitéen og er svært fornøyd med innstillingen til ny fylkesledelse som en enstemmig valg- og nominasjonskomité står bak:«Vi har fått en fylkesledelse med god representasjon fra hele fylket og med brei politisk så vel som organisatorisk erfaring». Nåværende fylkesleder, Oddny Helen Turøy og 1. nestleder, Reid Ivar B. Dahl, har sittet i vervene i 6 år og kan derfor ikke gjenvelges i disse. Nåværende 2. nestleder, Steinar Høyvik, ønsket ikke gjenvalg. Som ny leder av KrF Kvinner er Eli Bjuland fra Hå innstilt.

Ny fylkesledelse skal velges på fylkesårsmøtet 16. og 17. februar.