Fylkesårsmøte i Vestland KrF 2022

Fylkesårsmøte Vestland KrF

Vestland KrF samles til fylkesårsmøte i Bergen 11.-12. mars 2022. Fylkesårsmøtet samler rundt 145 delegater fra våre om lag 40 lokallag, fylkesstyret, fylkestingsgruppen, KrFU og KrF Kvinner.

Fylkesstyret har innstilt Astrid Aarhus Byrknes og Joel Ystebø som dirigenter under årsmøtet. Totalt skal det behandles ni saker, med blant annet behandling av resolusjoner (uttalelser), og valg av fylkesledelse, nominasjonskomite og programkomite.

Vi ser også frem til festmiddag fredag kveld hvor vi vil takke Knut Arild Hareide, Torill Selsvold Nyborg og Tore Storehaug for innsatsen de har lagt ned for KrF og fylkeslaget vårt både i partiledelse, regjering og på Stortinget.

Program

Fredag 11. mars

kl. 17.00 Registrering og servering av rundstykker
kl. 18.00 Velkomst og konstituering
kl. 18.20 Et KrF for fremtiden. Innledning av KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland
kl. 19.15 Presentasjon av innsendte resolusjoner
kl. 19.30 Pause
kl. 20.00 Festmiddag

Lørdag 12. mars

kl. 09.00 Ord for dagen
kl. 09.10 Tale ved fylkesleder Morten Helland
kl. 10.15 Kaffepause
kl. 10.45 Tale ved stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein
kl. 12:00 Lunsj
kl. 12.45 Saksbehandling

  • Sak 2: Valg til fylkesstyret
  • Sak 3: Valg av valgkomité for 2023
  • Sak 4: Godkjenning av nominasjonsreglement for fylkestingsvalget i 2023
  • Sak 5: Valg av nominasjonskomité for fylkestingsvalget i 2023
  • Sak 6: Valg av programkomité
  • Sak 7: Årsmelding og regnskap
  • Sak 8 Budsjett for 2022

kl. 13.45 Sak 8: Resolusjonsbehandling
kl. 15.00 Avslutning