Fylkesårsmøte i Rogaland KrF 2022

Gruppebilde av Mirjam Ydstebø, Oddny Helen Turøy og Reid Ivar B. Dahl
Nåværende fylkesledelse. Fra venstre Mirjam Ydstebø, Oddny Helen Turøy og Reid Ivar B. Dahl.

Rogaland KrF samles til fylkesårsmøte i Sandnes 18. – 19. februar.
Fylkesårsmøtet samler rundt 130 delegater fra alle våre 22 lokallag, fra fylkestingsgruppen, fra KrFUs fylkesstyre og lokallag og fra KrF Kvinner. Flere av våre æresmedlemmer deltar også.

Fylkesårsmøtet starter fredag med fylkesleders tale etterfulgt av tale av partileder Olaug V. Bollestad.

Lørdag setter vi fokus på Kampen mot utenforskap i samfunnet. Videre skal fylkesårsmøte behandle lovendringer, nominasjonsreglement og det skal velges fylkesledelse.

Alle lokallagene og delegatene har mulighet til å fremme resolusjonsforslag. Når forslagene er klare, kan de leses HER.

Programmet for fylkesårsmøte er slik:
Fredag 18. februar
kl. 16.00 Registrering og servering av rundstykker
kl. 17.00 Velkomst og konstituering
• Valg av møtedirigenter, referenter, protokollunderskrivere, tellekorpsleder og tellekorps.
• Godkjenning av årsmøtereglement
• Orientering om resolusjonskomité
kl. 17.15 Fylkesleders tale, v/ fylkesleder Oddny Helen Turøy
Kl. 17.30 KrF som opposisjonsparti: «For det vi er for – og mot det vi er mot», v/ partileder Olaug V. Bollestad
kl. 18.00 Debatt etter innledningene
kl. 18:45 Resolusjonsbehandlingen
• Prosedyrer
• Avgjøre hvilke resolusjoner som skal behandles av fylkesårsmøte
kl. 20.00 Festmiddag med festtale og underholdning

Lørdag 19. februar
kl. 08.45 Ord for dagen v/ Lillian Husveg fra Rogaland KrFU
Kl. 09:00 Innledninger
• Kampen mot utenforskapet, NAV v/ Ulf Andersen
• Rapport om utenforskap-kommisjonen i Stavanger, v/ Inge Takle Mæstad
kl. 10.00 Kaffepause
kl. 10:15 Resolusjonsbehandling
kl. 11.15 Valg
• Fylkesledelsen (fylkesleder, 1. nestleder og 2. nestleder)
• Leder av KrF Kvinner
• 2 medlemmer og varamedlemmer til Valg- og nominasjonskomiteen
• Leder og nestleder av Valg- og nominasjonskomiteen
kl. 11:30 Lunsj
kl. 12:30
• Godkjenning av nominasjonsreglement i forbindelse med fylkestingsvalget, presenteres av 1. nestleder i Rogaland KrF Reid Ivar B. Dahl
• Lovendringer, presenteres av 1. nestleder i Rogaland KrF Reid Ivar B. Dahl
kl. 12:45 Årsmelding og regnskap
• For Rogaland KrF 2021, ved 2. nestleder i Rogaland KrF Mirjam Ydstebø
• Rogaland KrFU, ved fylkesleder i Rogaland KrFU Torkel Johannes Bjuland
• Rogaland KrF Kvinner, ved leder av Rogaland KrF Kvinner Anne Kristin Bruns
• Fylkestingsgruppa, ved gruppeleder Solveig Ege Tengesdal
kl. 13:15 Resolusjonsbehandling
Kl. 14:15 Et KrF for fremtiden
• Innledning av KrFU leder Hadle Rasmus Bjuland
kl. 15:00 Avslutning