Fylkesårsmøte 13. februar

Fylkesårsmøtet avholdes tirsdag 13. februar på Stortinget kl. 18.00 – 21.00.

Lokallagene, KrF Kvinner, KrFU og Oslo Senior KrF sender sine valgte delegater til fylkesårsmøtet, og sammen med fylkesstyret utgjør disse fylkesårsmøtet.

SAKSLISTE FYLKESÅRSMØTE OSLO KRF 2024 

SAK ÅM 1/24 KONSTITUERING
SAK ÅM 2/24 ÅRSMELDINGER 
SAK ÅM 3/24 ÅRSREGNSKAP FOR 2023
SAK ÅM 4/24 BUDSJETT FOR 2024 
SAK ÅM 5/24 RESOLUSJONER
SAK ÅM 6/24 NOMINASJONSREGLEMENTET FOR STORTINGSVALGET 2025
SAK ÅM 8/24 LOVENDRINGER

Ta kontakt med fylkessekretær ved spørsmål eller ønske om deltakelse på årsmøtet: jkj@krf.no