Frivillighet som bygger byen og barna

Vi er inne i det som skulle være «Frivillighetens år». Det er vanskelig å se, både på prioriteringene til det AP-ledede byrådet og regjeringen. Direkte kutt og ideologiske prioriteringen gjør at frivilligheten rammes hardt.

Mathias Slettholm, nestleder i Oslo KrF

Den frivillige sektoren, og de mange tusen som gir av sin fritid for at barn og unge skal oppleve samhold og mestring, kan ikke undervurderes. Enten det er i idrettslaget, korpset, speideren eller andre aktiviteter er den frivillige innsatsen helt avgjørende for å skape gode opplevelser.

Frivillighets år – med frivillighetens kutt

Og det føles ekstra spesielt at kutt til frivillighet skjer i Frivillighetens år. Skattefradraget for gaver til frivilligheten halverte regjeringen. Full kompensasjon for merverdiavgift til frivilligheten som regjeringen lovte i Hurdalsplattformen ser heller ikke ut til å skje. Det blir stadig flere fattige i Oslo, men allikevel velger regjeringen å fjerne nødvendig øremerkning til frivillige og ideelle organisasjoner. Det betyr at Blå Kors, Frelsesarmeen og andre må bruke langt flere ressurser på å skrive søknader om tilskudd enn å hjelpe en stadig voksende andel fattige i Oslo. Disse organisasjonene er rett ut livsviktige for en del av Oslos befolkning. I tillegg har det gjennom flere år blitt kuttet mye til Evangeliesenteret, som deler ut mange tonn mat til Oslos fattigste – av frivillige. Det er ikke bra for byen vår.

Slik bør frivilligheten styrkes i Oslo

Vi trenger et nytt krafttak for frivillige i Oslo! KrF vil at kommunen skal motivere til frivillighet gjennom å gi gode økonomiske rammer og invitere til samarbeid, samtidig som man lar mangfoldet i frivillig sektor blomstre. Og frivilligheten må få tid til å drive frivillig arbeid. Derfor er byrådets signaler om mindre øremerking av tilskudd utfordrende for dem som nyter godt av frivilligheten. Kutt til viktige organisasjoner som Kristen Interkulturelt Arbeid (KIA) og Maritakafeen bør reverseres. Disse gjør et svært viktig arbeid for henholdsvis integreringen og rusomsorgen. En spesifikk utfordring for mange frivillige organisasjoner er tilgang til lokaler. Dette har byrådet lovet å se på, blant annet hvordan bibliotekene kan brukes bedre. Det er en god start. Samtidig bør fritidskortet – som gir alle barn og unge rett til å delta gratis på en fritidsaktivitet videreføres.

Fritidskortet gir frihet for familiene

Idrett, lag og foreninger trenger ordninger som fritidskortet for å få en forutsigbar inntekt. Det styrker også barn og unges rett til å bestemme sine fritidsaktiviteter selv. Dette har både regjeringen og Oslo nå dessverre besluttet å skrote. Når familier denne vinteren må velge mellom mat og barnas aktiviteter, hadde fritidskortet gitt disse familiene mulighet til å prioritere begge deler. «Frivilligheten lever av lyst og dør av tvang», heter det. Vi må styrke frivilligheten, for det er i disse mange Osloliv leves.