Første utkast program for Oslo KrF 2023-2027

Programkomiteen har levert et førsteutkast på programmet for neste bystyreperiode (2023-2027). Dette sendes herved ut på høring, og ligger vedlagt nede på siden. Dette er en åpen høring hvor hvem som helst kan komme med innspill, så bare å dele dette bredt slik at vi får gode innspill som tar byen vår i en bedre retning.

Dersom du har spørsmål knyttet til dette kan du ta kontakt med programkomiteens leder Mathias Slettholm på e-postadressen mathias.slettholm@gmail.com

Som dere vil se når dere leser er det en del ulike «alternativer» som programkomiteen ønsker spesifikt å få innspill på for hva KrF skal mene. Dette gjelder

  •  inntaksordning i videregående skole
  • kvitteringsordning i politiet i forbindelse med ransakelser på gata
  • småhusplan
  • sykehussituasjonen i Oslo

Disse er markert i gult i dokumentet. Dere vil også se en god blanding av nynorsk og bokmål i teksten da ulike aktører i programkomiteen skriver på den målformen de ønsker.

Tidsplanen for det videre programarbeidet er som følger:

  • 16 november 2022: Førsteutkastet sendes ut på åpen høring
  • 16.desember 2022: Frist for innspill på førsteutkastet
  • 1.februar 2023: Andreutkastet sendes ut på lukket høring til lokallagene, sideorganisasjonene og fylkesstyret i Oslo KrF
  • 1.mars 2023: Frist for innspill på andreutkastet
  • 21.mars 2023: Det endelige programmet vedtas på et representantskapsmøte i Oslo KrF som finner sted på Rådhuset

Programkomiteen gleder seg til å få innspill på dette programmet som bidrar til å gjøre Oslo KrF til et bedre parti.