Første fylkesstyre i Vestland KrF

På rådsmøte i helga blei Morten Helland frå Bømlo vald til den første fylkesleiaren, medan Beate Bondevik Lie, Luster vart 1. nestleiar og Jarle Skeidsvoll, Osterøy 2.nestleiar.

Bilde: Leiartrio Vestland KrF. Foto: Jon Olav Økland
Leiartrioen til Vestland KrF. Foto: Jon Olav Økland.

I tillegg blei desse valde:

Styremedlem:    Ragnhild Stav, Fjaler

Styremedlem:    Jarle Jacobsen, Sveio

 1. vararepr.:    Frode Kleppe Holgersen, Sogndal

 2. vararepr.:    Torill Selsvold Nyborg, Øygarden

 3. vararepr.:    Jon Olav Økland, Bergen

Dessutan består fylkesstyret av:

KrFK-leiar – blir vald seinare

KrFU-leiar Joel Ystebø, Bergen

Gruppeleiar på fylkestinget Trude Brosvik, Gulen

Leiar i Bergen KrF Per-Erik Gåskjenn