Digitalt kvinneforum 25. mars

Plakat om kvinneforum

Velkommen til digitalt kvinneforum lørdag 25.mars kl.11.00-14.30
Årets tema er: Kvinner og menn i et likestilt samfunn

Program 

11.00 Åpning – Mariam Rapp, leder av KrF Kvinner  

11.10 Likestilt foreldreskap – utfordringer, praksis og lovverk evt. inkl. der barnevern kommer i konflikt, Andreas Breden, Familievernkontoret i Trondheim, master i familieterapi og systemisk praksis,  
Spørsmål / refleksjon 

11.40 Foreldrerettens (foreldremyndighetens) utvikling gjennom de siste 100 årene og barns autonomi, Andreas Harald Aure, jurist.  
Spørsmål / refleksjon 

12.10 Hva er dagens rammeverk rundt foreldreretten og blir den tolket rett. Sett i lys av nyere lovforslag, forvaltningsorganenes praksis rundt barns autonomi v/ Jan Harsem  
Spørsmål / refleksjon 

12.40 Hva er KrFs løsning for familiene? Kjell Ingolf Ropstad 

13:00 Introduksjon Eldreomsorg, ved leder Mariam Rapp 

13:05 Helsepersonell kommisjonens utredning (NOU) Magne Wang Fredriksen, helsepersonellnemnda – brukerrepresentant, generalsekretær i MS-forbundet, styreleder Hjernerådet 

Spørsmål / refleksjon    

13.30 Eldreomsorg – pårørende som stemme for sårbare eldre, Anita Vatland, Pårørendealliansen  
Spørsmål / refleksjon  

14.10 Eldreomsorgen – hva vil KrF? Partileder Olaug Bollestad   

14.30 – 14.40: Avslutning ved Mariam Rapp 

Påmeldingsfrist 24.mars
Påmelding: https://forms.office.com/e/ptgprPrsCx
Lenke til arrangementet sendes alle påmeldte
Har du spørsmål: Ta kontakt krfk@krf.no eller Mona Enstad, mobil 93011081