– Dersom all kommunikasjon foregår på sosiale medier, blir det antisosiale medier

Kristina Vaktskjold Hamre (37) sitter i godstolen ved siden av kjøkkenbordet. Hun bor i barndomshjemmet, på gården hun selv vokst opp. Kristina og mannen har overtatt et av gårdshusene og har i dag både katt, hund og noen høns, mens den eldste broren har overtatt resten av gårdsdriften fra foreldrene. Nå bruker Kristina dagene på å skrive masteroppgave, og rekker akkurat hjem fra treningsøkt før intervjuet.

FOTO: JON OLAV ØKLAND
Kristina Vaktskjold Hamre, fylkestingsrepresentant for Vestland KrF

– Fylkestingsrepresentant for Vestland KrF, utdannet teknikker, nå psykologistudent og firebarnsmor. Hva var det som gjorde at du bestemte deg for å stille på fylkeslisten til KrF?

– Altså, jeg har hatt en idé i meg om at dersom jeg skulle få tilbud om et alvorlig og viktig verv, ville jeg takke ja til det. Noen dager før nominasjonsmøte høsten 2018 ble jeg oppringt. Da visste jeg med en gang hva jeg ville svare. Jeg brukte bare 15 minutter, før jeg takket ja. 

Bilde av Kristina Vaktskjold Hamre. Foto: Privat

– Nå studerer du psykologi og holder for tiden på med å skrive masteroppgave. Hvorfor valgte du psykologi og hva skriver du om?

–  Jeg er faktisk litt overasket over at det i det hele tatt ble psykologi, sier Kristina, samtidig som hun tydeliggjør at hun alltid har hatt planer om å ta videreutdanning.

– Jeg jobbet i Nordsjøen og raffineriet på Mongstad og hadde det fint der, men fant meg ikke helt til rette. Jeg ville ikke gjøre det samme resten av livet. En dag fikk jeg en opplevelse, eller skal jeg kalle de et kall, at jeg skulle studere psykologi. Da begynte ballen å rulle. Det var egentlig ikke et veldig gjennomtenkt valg – det bare skjedde.

– Nå som jeg har studert psykologi har jeg dumpet ned i mobbefeltet, forteller Kristina engasjert. Hennes engasjement for å bekjempe mobbing blir gjentatt flere ganger i løpet av intervjuet. 

– Dette er et veldig viktig felt, og det er utrolig viktig å spre kunnskap om mobbing for å oppnå forebygging. Det ser jeg også i komitéarbeid på fylkestinget. Jeg har kunne tatt med meg kompetanse fra psykologistudiene inn der. 

– I valgkampen skrev du et innlegg i Bergens Tidene om å tørre å erkjenne at mobbing finnes. Der du er kritisk til «likes» i sosiale medier – hva er grunnen til det?

– Hehe! Jeg er egentlig ikke superkritisk til «like’s» på internett. Men, dersom all kommunikasjon foregår på sosiale medier, blir det antisosiale medier. Så lenge jeg klarer å være et medmenneske når jeg treffer folk, så er det ikke noe gale med likes på internett. Men, hvis «like’s»-ene blir det man er motivert av, funker det ikke. Vi kan ikke bare leve virtuelt. 

– Ditt nabolag med omtrent 40 innbyggere er godt representert i fylkestinget, med hele tre av sekstifem fylkestingsrepresentanter – der én av dem attpåtil er fylkesordføreren. Hva tenker du om at halvparten av kommunene i Vestland ikke har representasjon i fylket, mens bygden din er svært godt representert?

– Jeg tenker at vi må være særlig lydhør for innspill fra de delene av fylket som ikke har representasjon. Så er det jo slik valget fungerer. Vi er alle fra forskjellige parti, og jeg tror ikke det er et demokratisk problem. Så er vi påpasselig om at dette ikke innebærer særfordeler til vår kommune, så egentlig tror jeg det er negativt for nabolaget, humrer Kristina.

– Kristina, du sitter i hovedutvalget for opplæring og kompetanse. Hvilke saker kan vi forvente fra deg?

– ­Jeg har kanskje ikke én konkret sak. I stedet vil jeg være en tydelig KrF-stemme i alle de ulike sakene. I sum skal sakene gjenspeile det at det har vært en KrF-stemme i utvalget, mer enn at kanskje er én konkret enkeltsak.

– Under forrige fylkestingsmøte tok Rødt til orde for å fjerne offentlig støtte til kristne friskoler i Bergen. KrF stemte imot, hva var grunnen til det?

– ­Det er en del av fundamentet i KrF: Vi har alternativet om at folk skal kunne velge skole med utgangspunkt i livssyn eller alternativ pedagogikk. 

Kristina Vaktskjold Hamre. Foto: Privat

– Fritt skolevalg har vært en viktig sak for mange i valgkampen. KrF har i Vestland vært skeptisk til de nasjonale retningslinjene om fritt skolevalg, men likevel positiv til det her lokalt. Er ikke det motstridende?

– Ja, svarer hun, mens hun tenker. Det er kanskje det!

– Men, jeg må bare si dette er en sak som jeg nå har satt meg inn i og lært å kjenne. Argumentet er et at regionene selv må bestemme grunnet lokale hensyn. Det er viktig å ha en ramme, uten at det er helt fritt. Vestland KrF ønsker å ivareta det frie skolevalget samtidig som vi tar inn over oss nærskolehensyn. Å gi tilleggspoeng til elever som bor nært skolen, slik som Agder gjør, tror jeg kan være er en god måte å løse det på. 

– Så over på det litt mer personlige: Hva liker du å gjøre på fritiden, når du ikke studerer eller engasjerer deg politisk? 

– Først og fremst er jeg husmor, med husvask, matlaging og dyrestell. Deretter prioriterer eg trening og soving. Jeg har aldri sett en episode av en Netflix-serie – så her er jeg litt gammeldags, sier hun mens hun sitter i stolen og strikker. – Jeg liker rett og slett godt å gjøre ting som har gir en dypere mening.

– Hva er den viktigste saken for KrF nå fremover?

– Å være et tydelig verdiparti og at vi går en retning. Så får det heller bære eller briste, dersom det ikke er velgere som vil ha et tydelig kristelig verdigparti. Vi må prøve å ikke være et ospeløv i vinden, avslutter Kristina kontant.

Foto og tekst av Jon Olav Økland.