Dag Inge Ulstein (KrF) vil at regjeringen lover flere arbeidsplasser for personer med funksjonsnedsettelser

Da KrF hadde makten opprettet regjeringen nær 3000 Varig tilrettelagte arbeidsplasser. – Men behovet er fortsatt stort.

Dag Inge ulstein står mot en murvegg med hendene i kors

– Hele to av tre personer med lettere funksjonsnedsettelser står utenfor arbeid. Vi har som samfunn fortsatt en lang vei å gå for å utnytte den kompetansen som personer med funksjonsnedsettelser sitter på, sier sosialpolitisk talsperson for KrF, Dag Inge Ulstein.

KrF forelår derfor nå, sammen med Høyre og Venstre, at regjeringen skal få på plass en forpliktende plan for å sikre flere tilrettelagte arbeidsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne.

Det at alle har en jobb å gå til betyr enormt mye for samfunnet, men også for den enkeltes liv.

Dag Inge Ulstein

– En forpliktende opptrappingsplan vil være et viktig steg mot et mer inkluderende arbeidsliv. Det er helt uholdbart at vi har en så stor gruppe i Norge som går uten jobb mot sin vilje. Dette er snakk om en gruppe som både vil og kan jobbe. Det at vi legger til rette for at denne gruppen også kan jobbe, det skulle bare mangle, sier Ulstein.

KrFs tiltak

Kampen for et inkluderende arbeidsliv stått sentralt i KrFs politiske arbeid i og utenfor regjering. Partiet fikk blant annet gjennomslag for å opprette nær 3000 Varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA), sette mål om at fem prosent av alle ansatte i offentlig sektor skal være personer med “hull i CV-en” eller har behov for tilrettelegging. 

KrF fikk også gjennomslag for å definere Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som et likestillingsverktøy. Sammen med regjeringen igangsatte også KrF en nasjonal inkluderingsdugnad i arbeidslivet.

Samtidig viser tall fra Arbeidssamvirkenes landsforening at to av tre personer med lettere utviklingshemning står uten arbeid eller dagsenterplass.

– Vi har gjort mye, men behovet er fortsatt stort. Jeg håper virkelig den nye regjeringen vil følge opp arbeidet med å inkludere flere i arbeidslivet. Det at alle har en jobb å gå til til betyr enormt mye for samfunnet, men også for den enkeltes liv. Det gir mye å få arbeide og få høre til i et felleskap hvor en blir utviklet og verdsatt, avslutter Ulstein.

Les mer om KrFs politikk her: