Dag Inge Ulstein, Astrid Aarhus Byrknes og Joel Ystebø topper stortingslisten til KrF i Hordaland

KrF i Hordaland avholdt digitalt nominasjonsmøte lørdag 21. november med delegater fra hele fylket.

Topp fire på stortingslisten: Dag Inge Ulstein, Astrid Aarhus Byrknes, Joel Ystebø og Morten Helland.

Tidligere stortingsrepresentant og bergensordfører Ingmar Ljones har ledet nominasjonskomiteen. Nominasjonskomiteens forslag til stortingsliste ble vedtatt slik den ble foreslått, etter en prosess med to høringsrunder i organisasjonen. 

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (39 år) ble valgt som toppkandidat ved nominasjonsmøtet. Dag Inge Ulstein er tidligere finansbyråd og sosialbyråd i Bergen. 

På plassen bak Ulstein, valgte nominasjonsmøtet Astrid Aarhus Byrknes (57 år), som bor i Alver. Hun er i dag samfunnskontakt og rådgiver for Haraldsplass Diakonale Stiftelse og gruppeleder for KrF i Alver. Hun er tidligere ordfører i Lindås kommune gjennom 12 år. 

Joel Ystebø (19 år) fra Bergen ble valgt som ungdomskandidat og som 3. kandidat til KrF ved stortingsvalget i Hordaland neste år. Han studerer bachelor i religion og samfunn, og sitter i bystyret i Bergen. 

Morten Helland (47 år) ble valgt på 4. plass på stortingslisten. Helland er fylkesleder for Vestland KrF, er aktiv i lokalpolitikken på Bømlo hvor han bor, og jobber som realfagslærer på Bømlo vgs. 

Nominasjonsmøtet valgte Beate Husa (49 år) på 5. plass. Hun er i dag byråd for eldre, helse og frivillighet i Bergen, og har lang erfaring i politikken, blant annet som medlem i Hordaland fylkesting, medlem i Sund kommunestyre, og hatt en rekke organisatoriske verv både for fylkeslag og lokallag. 

  • Det er virkelig et privilegium å få være toppkandididat for KrF i Hordaland.  Det var i dette fylket KrF ble etablert, og er et av de helt klart viktigste KrF-fylkene. Det er noe jeg ikke tar lett på. Men med en stortingsliste med stor bredde, kandidater fra veldig mange av kommunene i fylket, og med en god miks av folk med forskjellige yrkesbakgrunn, nettverk og engasjement – blir dette veldig bra, sier Dag Inge Ulstein, utviklingsminister og nå også toppkandidat for KrF i Hordaland. 
  • Vi kan ikke la KrFs stoler på Stortinget stå tomme. Vi trenger et parti som løfter KrFs verdier i Norges viktigste sal, sier Dag Inge Ulstein. 
  • KrF skal være et relevant sentrumsparti som løfter hverdagspolitikken i lokalsamfunnet, som tar vare på naturverdiene for den oppvoksende slekt og bygger lokaldemokratiet nedenfra, sier Astrid Aarhus Byrknes. 
  • Jeg ser frem til å delta i valgkampen sammen med Dag Inge Ulstein, Joel Ystebø og de andre flotte folkene som står på stortingslisten vår. Vi trenger KrF i norsk politikk, og vi skal bruke hver dag frem til valgdagen på å overbevise folk om hvor viktig nettopp det er, sier Astrid Aarhus Byrknes. 
  • Det er en stor ære å få være Hordaland KrFs ungdomskandidat og 3. kandidat. Jeg ser veldig frem til å være med på laget som skal sørge for et godt valg for KrF nasjonalt og her i Hordaland. Sammen med de andre kandidatene på stortingslisten og hele organisasjonen, så skal vi klare å gjøre et godt valg neste høst, sier Joel Ystebø. 
  • Fra jeg stod på stand og delte ut brosjyrer for KrF for første gang som 7-åring i 2009, så har KrF blitt stadig viktigere. Dette valget er det viktigste valget for KrF på veldig lenge, og jeg ser frem til å reise rundt og fortelle våre velgere nettopp det, at dette valget blir svært viktig og handler om et fortsatt sterkt kristendemokratisk verdiparti i norsk politikk, sier Joel Ystebø. 
  • Nå er det det utrolig spesielle og krevende tider, men jeg gleder meg likevel til å kunne reise rundt på besøk og treffe velgerne og de tillitsvalgte når det lar seg gjøre, både for å høre hva som engasjere og komme tett på pulsen i hele fylket, sier Dag Inge Ulstein.

Kontaktinformasjon

Dag Inge Ulstein, ved politisk rådgiver Sondre Olsen: 926 05 163
Astrid Aarhus Byrknes: 913 80 688
Joel Ystebø: 454 54 728
Morten Helland: 930 27 496