Bystyret står sammen for Oslo

Oslo opplever for tiden rekordhøy arbeidsledighet og svært mange stengte virksomheter. For å avhjelpe denne situasjonen har alle partier i bystyret samlet seg om en rekke umiddelbare tiltak. – Jeg er glad for de ideelle aktørene løftes frem som viktige bidragsytere i denne dugnaden, sier gruppeleder Espen Andreas Hasle.

Bilde av Espen Andreas Hasle

Bystyre i Oslo har satt ned en egen arbeidsgruppe som arbeider med å utforme ulike korona-tiltak. Her er alle partiene i bystyre representert.  I dag ble en pressemelding med en rekke tiltak oversendt byrådet.

Vi står sammen

Dette er den første listen av tiltak gruppen har blitt enige om å sende til byrådet. Det kommer til å jobbes videre på tvers av partiene for å bli enige om flere politiske grep.

–        Vi har lagt vekt på stå samlet og handle så raskt som mulig i denne vanskelige situasjonen. I kriser må vi samarbeide og legge gamle motsetninger til side for å finne gode løsninger, sier Hasle.

Ideelle aktører løftes frem

Pressemeldingen fra arbeidsgruppen står det: «Oslo kommune bør søke samarbeid med ideelle og private aktører for å møte kapasitetsbehov som måtte oppstå innen eksempelvis transport, helse og rusomsorg.»

–        Jeg er glad for at de ideelle løftes frem som en viktig aktør, i denne krisetiden. Nå trenger vi alle kluter til i denne store dugnaden.

–        Utfordringene vi står overfor er for store til at kommunen kan løse de alene. Vi vil derfor fortsette å jobbe tett opp mot nasjonale myndigheter, partene i arbeidslivet og byens befolkning, for at Oslo skal komme gjennom denne krisen på best mulig måte, sier Hasle.

Tiltak haster – byrådet må handle

Mange små og mellomstore bedrifter i Oslo har krevende tider, og ledigheten er nå høyest i Oslo. Siden 10. mars har antallet helt arbeidsledige i Oslo økt med 39.481 personer. Til sammen står 49.498 personer nå uten jobb i Oslo, det vil si 12,7 prosent av arbeidsstyrken. 9,6 prosent av Oslos arbeidsstyrke har nå søkt om dagpenger 23. mars. Oslo har den høyeste registrerte ledigheten av alle landets fylker. Vi kan forvente at antallet arbeidsledige fortsetter å øke. Det er registrert over 90.000 virksomheter i Oslo, og kommunen må bli med på den økonomiske dugnaden for å trygge arbeidsplassene.

–        Vi er i en helt spesiell tid. Jeg forventer byrådet iverksetter tiltak raskt, avslutter Hasle.

Her kan du lese pressemeldingen i sin helhet