Bollestad reagerer på politisk taushet om eldrepolitikk: – De eldre har blitt glemt

Under en uke før valget reagerer KrFs nestleder Olaug Bollestad på at KrF nærmest har stått alene om å løfte de eldre i denne valgkampen.

Bilde av jente som koser med bestemoren sin, innfelt bilde av Olaug Bollestad

– De eldre er en stadig voksende gruppe, og de fortjener politikernes oppmerksomhet. Da er det påfallende at såpass få partier virker å være interessert i å løfte de eldres sak på dagsorden, sier KrFs nestleder, Olaug Bollestad.

Behovet for god eldrepolitikk øker i takt med størrelsen på gruppen, mener hun.

– Jeg er så takknemlig for at vi lever lenger, og at helsa varer mer enn før i dette landet. Men det betyr at vi må møte et større behov for omsorg med politikk som sikrer en god, trygg og verdig alderdom. De løsningene burde vært langt mer diskutert i denne valgkampen.

Man skal leve livet, hele livet!

Olaug Bollestad

– Vi trenger et mangfoldig tilbud som er tilpasset den enkelte, slik som for eksempel Inn på tunet der personer med demens kan ha et dagtilbud på en gård.

Les mer om hvordan KrF vil sikre alle en aktiv alderdom

Ny kurs

Selv har Bollestad flere ganger løftet eldresaken på den politiske dagsorden. Hun peker på KrFs program, hvor partiet staker ut en ny kurs for eldreomsorgen i Norge. 

Les hva KrF vil gjøre nederst i saken.

Forslag om å styrke den ordinære eldreomsorgen kombineres med kraftfulle løft for de felleskapene som allerede er rundt de eldre.

– Man skal leve livet hele livet, og for mange handler en trygg alderdom om å få tilbringe denne fasen av livet sammen med dem man er glad i. Det er i felleskap med familie og venner at tryggheten ligger, sier Bollestad.

Les mer om hvordan KrF vil sikre gode helsetjenster for eldre her

Enklere å være pårørende

Hun peker særlig på eldre som begynner å kjenne at helsa svikter, men som kan bo hjemme litt lenger fordi de får hjelp av menneskene rundt.

– For de aller fleste eldre er det viktig at de kan bo hjemme, men det er avhengig av at de har personer rundt seg som kan hjelpe dem. Pårørende til eldre gjør i dag en helt fantastisk jobb for å ta vare på sine eldre, men vi vet at mange pårørende opplever å bli utslitt. De står kanskje i en spagat mellom å ha små barn hjemme, store oppgaver på jobb og en eldre mor som de også tar vare på, sier Bollestad.

Derfor må arbeidslivet tilpasses denne nye virkeligheten, mener hun. Hun peker på KrFs forslag om å ta ut 10 omsorgsdager dersom den eldre har behov for hjelp til å komme seg til legevakten eller liknende. 

Hun peker også på KrFs forslag om en pårørendestøtte, hvor pårørende som tar store omsorgsoppgaver for sine eldre kan motta en sum på 7 500 kroner i måneden.

– Dette er to blant mange forslag for å styrke felleskapene rundt våre eldre. Til syvende og sist handler en trygg alderdom om at alle skal ivaretas selv på sine eldre dager, avslutter Bollestad.

KrF vil:

  • Få på plass en egen pårørendestøtte for eldre med omsorgsbehov. Dette skal være en statlig, skattefri ordning hvor nære pårørende kan få økonomisk bidrag for å ta en større del av omsorgsoppgaven for eldre utenfor institusjon.
  • Sikre avlastning på resept for pårørende til eldre med omsorgsbehov.
  • Fortsette utbyggingen av sykehjemsplasser og gi statlig tilskudd til utbygging av trygghetsboliger.
  • Sikre private ideelle leverandører i eldreomsorgen for å sikre et mangfoldig tilbud og reell valgfrihet.
  • Sikre at alle eldre skal få et tilbud om samtaler om åndelige og eksistensielle spørsmål.
  • Nei til aktiv dødshjelp. Ja til aktiv livshjelp. Det betyr god helhetlig omsorg og lindrende behandling for alvorlig syke og døende.

Les mer om KrFs eldrepolitikk her