Boligpolitikk 26. april

Dato: 26. April
Tid: Kl. 19.00 – 21.00
Sted: P-Hotels, Grensen 19

Oslo er en by i stadig utvikling. Innbyggertallet vokser og behovet for nye boliger gir reguleringsplaner som stadig fortetter og forhøyer boligmassen. OBOS er en viktig aktør i dette bildet, og vi er glade for at Daniel K. Siraj, konsernsjef i OBOS, blir med oss for å innlede om boligpolitikk i Oslo. Det blir en panelsamtale og mulighet for innspill fra salen. På møtet vil også Hans Olav Syversen innlede om arbeidet med prinsipprogrammet i KrF.