Beredskapen i Norge må styrkes raskt, uttaler årsmøtet i Oslo KrF

Årsmøtet i Oslo KrF uttaler:

Det er urolige tider og verdenssituasjonen kan brått skape ytterligere endringer, også i Norge. Vi er i dag privilegerte, men vi må være forberedt på tider som kan komme. Oslo KrF mener derfor at vi må: 

  • Planlegge helsetjenester ut fra en tankegang om å kunne skalere opp antall intensivplasser ved kriser som pandemi, krig eller andre krisesituasjoner. 
  • Trygge matsikkerheten og gjenoppbygge kornlagre som en grunnleggende del av vår beredskap. 
  • Øke insentivene for produksjon av mat hos norske bønder. 
  • Vurdere nordiske avtaler for matsikkerhet. 
  • Utrede muligheter for produksjon av kritiske legemidler i Norge, eller for raskt å sette i gang slik produksjon ved behov. 
  • Sikre en helhetlig beredskapsplan for Oslo by.

– Jeg er glad for at årsmøtet gav et tydelig signal om at beredskapen i Norge må styrkes raskt, slik situasjonen har utviklet seg i Europa de siste ukene, sier ny fylkesleder i Oslo KrF, Lilly Kristin Langnes. Dette er en av de sakene jeg opplever er avgjørende akkurat nå for å være forberedt for den tiden som ligger foran oss.