Arbeid med nytt politisk program

Programkomiteen i Oslo KrF
Programkomiteen i Oslo KrF består av: bak fra venstre: Lasse Heimdal, Thomas Moss, Eilev Hegstad og Mathias Slettholm. Foran fra venstre Caroline Hol, Mai Lene Fløysvik Hæåk, Mona Enstad og Karoline Grosås Nordbø. Medlemmene espen Andreas Hasle og Maria Greenberg Bergheim var ikke tilstede da bildet ble tatt

Programkomiteen i Oslo KrF samlet seg til første møte 7.september for å lage nytt bystyreprogram for perioden 2023-2027. Det vil være jevnlige møter der alle medlemmer i Oslo KrF kan delta med talerett. Send en epost til komiteens sekretær Sigurd Flø Gustad på sigurd.gustad@oslobystyre.no

Under følger en oversikt over prosessen med diverse frister:

15. november 2022: Førsteutkastet sendes fra programkomiteen til åpen høring

15.desember 2022: Frist for innspill på førsteutkast

1. februar 2023: Andreutkastet sendes fra programkomiteen til lokallag og sideorganisasjoner i Oslo KrF

1. mars 2023: Frist for innspill på andreutkastet

På et representantskapsmøte i mars 2023 vil endelig program vedtas

Men allerede nå kan hvem som helst, uavhengig av partitilhørighet delta. Se hilsen fra komiteens leder i videoen under og spill inn ditt forslag her.

Videohilsen fra komiteens leder, Mathias Slettholm (via Facebook)