3. kandidat for Rogaland KrF – Vebjørn Mathiesen Solli

Jeg brenner for lokalsamfunnene! 

Rogaland KrF valgbrosjyre 2023

Politikerside facebook

Les mer om 1, 3 og 4 kandidat for Rogaland KrF

Vebjørn er 26 år og bor i Sandnes, men kommer fra Sokndal. Han jobber som scenetekniker og byggingeniør.

Selfi me Anne Kristin i gado på stranno!

Fra Vebjørn Mathiesen Solli sin facebookprofil: «Sogndalstrand kulturhotell e ein viktig bedrift i ei voksande reiselivsnæring i Dalane🙌🏻 Eg va så heldig å få jobba på hotellet som sommervikar for någen år si💪🏻 Hotellet e ein veldig viktig arbeidsplass for lokale ungdomma/studenta Sokndal som ønske seg ein sommerjobb!»

Jeg mener inderlig at samfunnet bygges best nedenfra og opp. Med dette mener jeg at de viktigste byggesteinene i samfunnet vårt er de små og nære fellesskapene som familien vår, nabolaget vårt og arbeidsplassen vår.
Store deler av det private næringslivet er små og mellomstore familieeide bedrifter som yter en livsviktig innsats i sine lokalsamfunn

Bærekraft må vurderes innenfor alle områder av samfunnet. Kunsten er å tenke helhetlig og prioritere de tiltakene som har størst effekt i et langsiktig perspektiv

Fylkeskommunen skal gi overordnede føringer som sørger for likelydende kommunale planer, normer og krav. Dette vil gi næringslivet bedre og mer forutsigbare rammer. Normalt driver bedrifter sin virksomhet på tvers av kommunegrenser, men svært ulike krav i kommunene kompliserer deres virksomhet unødvendig.

For å lykkes med omstilling til et lavutslippssamfunn trenger næringslivet ny kompetanse. Derfor er det viktig at videregående utdanning setter nyutdannede elever i stand til å hjelpe bedrifter med å kutte utslipp og tilpasse seg effektene klimaendringene allerede har i dag.

3. kandidat for Rogaland KrF Vebjørn Mathiesen Solli og 8. kandidat for Rogaland KrF Jonas Sayed

For å omstille det private næringslivet trengs det drahjelp fra det offentlige. Det er viktig at klimavennlige løsninger stadig vektlegges mer i offentlige anbudsprosesser. Dette gjør det lettere å satse og investere i ny klimavennlig teknologi.

Vi vil:
• bygge samfunnet nedenfra for å ivareta de nære fellesskapene
• at det skal bli mer likelydende kommunale krav i Rogaland
• at nyutdannede skal få enda bedre kompetanse om klimakutt og klimatilpasning
• vektlegge klimavennlige løsninger mer i offentlige anbudsprosesser

Topp seks på Rogaland KrFs valgliste:
1: Anne Kristin Bruns
2: Reid Ivar Bjorland Dahl
3: Vebjørn Mathiesen Solli
4: Oddny Helen Turøy
5: Tom Landås
6: Anna Henriette Eikje

Komplett fylkesvalgliste

Politisk program 2023 – 2027