2. kandidat for Rogaland KrF – Reid Ivar Bjorland Dahl

Jeg ønsker å være med på å gjøre hverdagen bedre for folk og bidra til at Rogaland blir et enda bedre fylke å leve og drive næring i.

Rogaland KrF valgbrosjyre 2023

Politikerside facebook

Les mer om 1, 2 og 5 kandidat for Rogaland KrF

Reid Ivar er 34 år og bor i Hå kommune. Han er utdannet statsviter og jobber som stabssjef i Time kommune

2. kandidat Reid Ivar Bjorland Dahl og fylkesordførerkandidat Anne Kristin Bruns

Samferdselspolitikk er viktig fordi gode og trafikksikre måter å reise på er avgjørende for å skape en enklere hverdag både for innbyggere og bedrifter i Rogaland

God samferdselspolitikk er viktig for innbyggere og næringsliv i Rogaland. Det vil jeg jobbe for på fylkestinget

KrF vil prioritere effektive og miljøvennlige kollektivløsninger i hele fylket, samtidig som vi opprettholder spredt bosetting og reduserer avstandsulempene for bedriftene i Rogaland.

Leserinnlegg om – Kollektivsatsing i heile Rogaland

KrF har to store ambisjoner for samferdsel:

1 – Det skal være enkelt, rimelig og praktisk å reise kollektivt

Derfor vil KrF:
• forenkle billettsystemet og jobbe for at flere vil reise kollektivt.
• satse på kollektivtrafikken både i byen og i distriktet gjennom fortsatt utbygging av bussveien og utvidelse av ordningen med «kollektiv i distriktet».
• prioritere et fortsatt rimelig ungdomskort, ha gode rabattordninger for reisende med barn og at barn under seks år får reise gratis også på båt slik som på buss og tog.

2 – Veiene skal være trygge, effektive og binde fylket sammen

Derfor vil KrF:
• fjerne flaskehalser og forbedre veistandarden med gul midtstripe på de mest trafikkerte fylkesveiene, og rassikre utsatte veistrekninger
• fortsette utbyggingen av gang- og sykkelveier i hele Rogaland og være positiv til enklere alternativer til ordinære gang- og sykkelveier på
mindre trafikkerte veistrekninger
• være utålmodig på å få gjennomført planene for utbygging av E39, E134 og Rv. 13. Her må fylket stå samlet på tvers av politiske partier for å få statlige myndigheter til å prioritere Rogaland

Topp seks på Rogaland KrFs valgliste:
1: Anne Kristin Bruns
2: Reid Ivar Bjorland Dahl
3: Vebjørn Mathiesen Solli
4: Oddny Helen Turøy
5: Tom Landås
6: Anna Henriette Eikje

Komplett fylkesvalgliste

Politisk program 2023 – 2027