Tokke KrF

Kommunestyregruppen

Ellen Ofte Jakobsen

Kommunest. gruppeleder

Jostein Dalen

Kommunest. 1. vara

Alf Jul Jakobsen

Kommunest. 2. vara

Asborg Kroken

Kommunest. 3. vara

Lokallagsstyret

Ellen Ofte Jakobsen

Lokallagsleder

Harald Skjong Kroken

Lokallag nestleder

Kjersti Skimmeland

Lokallag kasserer

Åsmund Stenseth

Lokallag styremedlem